M-0120

Kuvaoikeudet: Pertti Nisonen/Raision Puusepät Oy

Hallitus esittää pienille apteekeille helpotusta sivuapteekkien ylläpitoon. Tavoitteena on turvata apteekkipalvelujen saatavuus koko maassa. Apteekkimaksujärjestelmää muutettaisiin niin, että sivuapteekkien ylläpito olisi taloudellisesti kannattavampaa pienille pääapteekeille.

Apteekkien on suoritettava valtiolle vuosittainen apteekkimaksu, jonka suuruus määräytyy apteekin liikevaihdon perusteella. Apteekkimaksu perustuisi jatkossakin apteekin liikevaihtoon, mutta maksun laskennallisia perusteita muutettaisiin. Apteekit jaettaisiin kolmeen ryhmään sen mukaan, onko niiden liikevaihto alle 2,6 miljoonaa euroa, 2,6-3,5 miljoonaa euroa vai yli 3,5 miljoonaa euroa vuodessa. Apteekit, joiden liikevaihto on alle 3,5 miljoonaa euroa ja joilla on sivuapteekkitoimintaa, hyötyisivät uudistuksesta alentuneina apteekkimaksuina. Apteekkimaksun laskentatavan muutos ei aiheuttaisi valtiolle lisäkustannuksia, koska apteekkimaksu vastaavasti nousisi suurilla apteekeilla sekä muilla apteekeilla, joilla ei ole sivuapteekkia.

Hallitus antoi apteekkimaksua koskevan esityksen eduskunnalle torstaina 24. lokakuuta. Lain on tarkoitus tulla voimaan 1.1.2014.

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.