59c07dc1511822a05022844b7f6d1527

Johanna Hurtigin tutkimusraportti julkaistiin 16.10.2013. Tutkimuksessa on selvitetty seksuaalisen väkivallan, uskon ja yhteisön välisiä yhteyksiä vanhoillislestadiolaisuudessa. Tutkijan johtopäätös on, että seksuaaliset väkivaltatapaukset johtuvat osittain vanhoillislestadiolaisen liikkeen rakenteesta, käytännöistä ja opetuksesta.

SRK:ssa otetaan tutkimuksessa esitetyt väitteet ja johtopäätökset vakavasti. Herätysliikkeen organisaatiota, toimintatapoja ja yhteisöelämää on tarpeen jatkuvasti arvioida. On syytä käydä avointa keskustelua rakenteista, jotta mahdolliset väärät toimintatavat voidaan tunnistaa ja niitä voidaan korjata. Keskusjärjestö on ollut ja on edelleen valmis arvioimaan ja tarvittaessa kehittämään yhteisömme toimintaa ja organisaatiota lastensuojelun näkökulmasta – avoimessa yhteistyössä viranomaisten ja muiden asiantuntijoiden kanssa. Lasten hyvinvoinnin turvaaminen on meille sydämenasia. Olemme syvästi pahoillamme herätysliikkeemme piirissä tapahtuneista rikoksista ja siitä, että uhreja on laiminlyöty. On tarpeen, että keskusyhdistys kiinnittää toiminnassaan, erityisesti perhe- ja diakoniatyössä, enemmän huomiota uhrien ja heidän läheistensä tukemiseen.

Sisäinen selvitys ja toimenpiteet

Maaliskuussa 2011 valmistui SRK:n teettämä sisäinen selvitys yhdistyksen vastuuhenkilöiden toimista lasten hyväksikäyttötapausten käsittelyssä. Selvityksen myötä päätettiin, että liikkeessämme on tarpeen lisätä tietoisuutta seksuaalisesta hyväksikäytöstä. Tämän johdosta Päivämies-lehdessä on ollut useita asiantuntija-artikkeleita ja pääkirjoituksia lähisuhdeväkivallan tunnistamisesta, ennaltaehkäisystä ja asianosaisten auttamisesta. Aiheesta on käytetty myös puheenvuoroja erilaisissa koulutustilaisuuksissa ja kokouksissa. Yhteisön ulkopuolisia asiantuntijoita on hyödynnetty työryhmissä, koulutustilaisuuksissa ja käytänteiden ja toimintaohjeiden arvioinnissa. On korostettu, että on tärkeää selvittää puhujien sekä lapsi- ja nuorisotyön tehtävissä toimivien taustat voimassa olevan lain suomissa rajoissa.

Vuoden 2012 joulukuussa valmistui SRK:n perhe- ja diakoniatyön toimintasuunnitelma, joka laadittiin alan asiantuntijoiden tuella. Siinä ohjataan kouluttamaan perhe- ja diakoniatyön vastuuhenkilöitä, jotta he osaisivat kohdata ja auttaa ihmisiä myös vaikeissa seksuaali- ja lähisuhdeväkivaltatilanteissa sekä toimia avoimessa yhteistyössä paikallisten viranomaisten kanssa.

Yksityinen rippi ja lastensuojelurikokset

Yksityinen rippi tarkoittaa yksittäisen ihmisen synnintunnustusta, jonka hän tekee luotettavalle kristitylle ja johon tämä ripin vastaanottaja julistaa synninpäästön. Mikäli ripissä on ilmitullut selkeä rikos, ripin vastaanottaneen tulee huolehtia siitä, että ripittäytynyt ilmoittautuu myös viranomaisille. Anteeksiantaminen ei poista rikollisen teon tuomittavuutta. Rikoksesta on kärsittävä lain mukainen rangaistus.

Hurtigin tutkimuksen mukaan rauhanyhdistyksissä toimii edelleen puhujina miehiä, jotka ovat syyllistyneet lähisuhdeväkivaltaan. Kyseisen rikostaustan omaava ei voi olla rauhanyhdistyksen puhujana, lapsi- ja nuorisotyössä tai muissa vastuullissa tehtävissä. SRK:n hallinnon tiedossa ei ole, että kyseisiin rikoksiin syyllistyneitä tai tuomittuja olisi edelleen puhujina tai että heitä toimisi jäseninä SRK:n johtokunnassa.

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.