Teknologiateollisuus on päässyt neuvottelutulokseen työmarkkinaratkaisuista lähes kaikkien neuvottelukumppaniensa kanssa. Sopimukset Metallityöväen Liiton ja Ammattiliitto Pron kanssa allekirjoitettiin tänään. Tämä varmistaa sopimusten jatkumisen keskeytyksettä lokakuun lopun jälkeen lähtökohtaisesti syksyyn 2016.

Neuvottelutulokset Ylemmät Toimihenkilöt YTN:n ja Sähköliiton kanssa ovat vielä hallintojen käsittelyssä. Neuvottelutulokset sisältävät ratkaisuja alakohtaisiin kysymyksiin ja noudattavat keskusjärjestöjen kasvu- ja työllisyyssopimuksen kustannusvaikutusta.

Neuvottelutulos tietotekniikan palvelualalle ja sen 35 000 palkansaajalle syntyi 23.10. Teknologiateollisuuden sopimusten soveltamispiirissä on nyt yhteensä lähes 280 000 palkansaajaa.

Neuvottelut on vielä kesken pelti- ja eristysalan sopimuksesta. Sen piirissä on noin 2000 palkansaajaa.

Avainalat tuovat kattavuuden

Kasvu- ja työllisyyssopimuksen sekä Teknologiateollisuuden nyt tehtyjen sopimusten toteutuminen sellaisenaan edellyttää riittävää kattavuutta tes-kentässä. Kattavuus arvioidaan perjantaina 25.10.

– Suomen kustannuskehityksen kannalta olisi tärkeää, että muilla sopimusaloilla syntyy riittävästi ratkaisuja kattavuuden saavuttamiseksi. Vientisektorin kannalta on välttämätöntä, että mukana on koko logistiikkaketju ja pahasti alijäämäinen julkinen sektori, Teknologiateollisuuden varatoimitusjohtaja Risto Alanko painottaa.

Alanko toivoo, että Teknologiateollisuuden sopimukset edistävät sellaisten ratkaisujen aikaansaamista, joissa kustannuskehityksen ohella kyetään sopimaan työmarkkinoiden välttämättömästä joustavoittamisesta.

– Teknologiateollisuuden sopimuksissa on kirjaukset sen varalla, ettei riittävää kattavuutta saavuteta. Siinäkin tapauksessa Teknologiateollisuuden sopimukset ovat sellaisenaan voimassa ensi vuoden lokakuun loppuun, toteaa Alanko.

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.