Julkisten ja hyvinvointialojen liiton JHL:n hallitus hyväksyi perjantaina klo 12.00 mennessä kunta-alan, valtion, kirkon sekä yksityisten hyvinvointi- ja infra-alojen sopimukset. Kaikkiaan JHL:n hallitus hyväksyi noin 40 työehtosopimusta. JHL on Suomen suurin ammattiliitto liki 240 000 jäsenellään.

JHL:n edustajisto ja hallitus antoivat yksimielisesti tukensa keskitetylle sopimusratkaisulle. Toiveemme on, että jatkossa niin maan hallitus kuin kunnat keskittyvät hyvinvointipalvelujen kestävään kehittämiseen.  Irtisanomisten ja lomautusten kierre pitää saada poikki ja niin kilpailukykyä kuin yhteisiä palveluja on kehitettävä käsi kädessä, JHL:n puheenjohtaja Jarkko Eloranta kommentoi keskitetyn sopimuksen merkitystä.

JHL:n hallituksen hyväksymät sopimukset:

Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus

Kunnallinen teknisen henkilöstön virka- ja työehtosopimus

Kunnallinen tuntipalkkaisen henkilöstön työehtosopimus

Valtion yleinen virka- ja työehtosopimus

Kirkon yleiset virka- ja työehtosopimukset

Yksityisten sosiaalipalvelualan työehtosopimus

Energia-alan työntekijöiden työehtosopimus

Energia-alan toimihenkilöiden työehtosopimus

Henkilökohtaisia avustajia koskeva valtakunnallinen työehtosopimus

Neuvonta-alan runkosopimus

Runkosopimus (Suomen Lions-liitto ry ja

Suomen Unicef-yhdistys ry)

Työkeskukset ja sosiaaliseksi yritykseksi muuttuneet työkeskukset

Urheilujärjestöjen työehtosopimus

PALTA:n yleinen työehtosopimus

Airpro Oy:n työehtosopimus

Certia Oy

Finavia, toimihenkilöt

Finavia, kunnossapito; työntekijät

Finnpilot Pinotage Oy

Meritaito Oy, toimihenkilöt

Meritaito Oy, työntekijät

Metsähallitus

Senaattikiinteistöt Oy

Suomen Lauttaliikenne Oy

TAY-palvelut Oy

Destia työehtosopimus, työntekijät

Destia työehtosopimus, toimihenkilöt

Oy CleanoSol Ab

Raskone Oy, työntekijät

Raskone Oy (ja Easy-Km Oy), toimihenkilöt

Labtium Oy

Rautatiealan työehtosopimus

Finnvera Oyj

HAUS kehittämiskeskus Oy

Liikenneturva

Rengonharjusäätiö

Suomi-Venäjä-seura ry

Svenska Finlands Folkting

Työväenperinnelaitokset

Maanantaille vahvistettavaksi jäivät seuraavat  sopimukset:

Terveyspalvelualan työehtosopimus

Palvelulaitosten työnantajayhdistyksen työehtosopimus

Ammatillisten aikuiskoulutuskeskusten työehtosopimus

Yliopistojen yleinen työehtosopimus

Yksityistä opetusalaa koskeva työehtosopimus

Työterveyslaitos

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.