tehtavalle

Kuva Puolustusvoimat , Heidi Similä

Vuonna 2012 käynnistetty puolustusvoimauudistus on edennyt suunnitellusti. Puolustusvoimat kykenee uudistuksen tavoitteiden mukaisesti siirtymään uuteen organisaatioon vuoden 2015 alkuun mennessä. Samalla vuoden 2015 aikana palautetaan toiminta tehtävien ja suorituskykyisten joukkojen tuottamisen edellyttämälle tasolle.

Vuodenvaihteessa 2013-2014 toteutetaan uudistukseen liittyen seuraavat organisaatiomuutokset:

Pohjois-Karjalan prikaati Kontiolahdessa, Ilmavoimien teknillinen koulu Jämsässä sekä Suomenlahden meripuolustusalueeseen kuuluva Kotkan rannikkopataljoona Haminassa ja Kotkassa lakkautetaan 31.12.2013.

Puolustusvoimien teknillinen tutkimuslaitos ja Merivoimien tutkimuslaitos lakkautetaan itsenäisinä hallintoyksikköinä 31.12.2013 ja niiden toiminnot organisoidaan osaksi 1.1.2014 perustettavaa Puolustusvoimien tutkimuslaitosta Ylöjärvellä.

Liked it? Take a second to support Kerttu Vali on Patreon!