9501338220_5a83c79cde_b

Liikenneturvan ennakkoarvion mukaan vuonna 2013 tieliikenteessä menehtyi 254 ihmistä. Nuorten liikennekuolemat vähenivät, kun taas iäkkäiden liikennekuolemia oli enemmän.

Vuonna 2013 tieliikennekuolemien määrä oli edellisvuoden tasolla. Vuosi 2012 oli sodanjälkeisen ajan turvallisin vuosi tieliikenteessä, jos turvallisuutta arvioidaan liikennekuolemien määrän perusteella.

Loukkaantumiset vähenivät vuoden 2013 tammi-marraskuun tietojen perusteella kuusi prosenttia. Vakavasti loukkaantuneita oli yhtä paljon kuin edellisvuonna. Pelastuslaitosten tietoon tuli yli 900 vakavasti loukkaantunutta.

tieliikenneonnettomuuksis.tieliikenneonnettomuuksis.3cad482d-9af3-400a-a77d-d500e029502b-main_image

Myönteisiä piirteitä tieliikenteessä

Etenkin alkuvuoden 2013 aikana turvallisuustilanne oli hyvä. Helmikuussa 2013 tieliikenteessä menehtyi tilastoidun historian alhaisin määrä ihmisiä (6).

Vuonna 2011 säädetyn mopokorttiuudistuksen jälkeen mopoilijoiden henkilövahinkojen määrä väheni seuraavana vuonna kolmanneksella. Vuonna 2013 mopoilijoiden onnettomuudet ovat jääneet tälle alhaisemmalle tasolle. Neljä mopoilijaa menehtyi liikenteessä, kun vuonna 2012 uhreja oli seitsemän. Ikäryhmistä nuorten (15-24-vuotiaiden) liikennekuolemat vähenivät viidenneksellä.

Myös kohtaamisonnettomuuksissa kuolleiden määrä väheni viidenneksellä. Etenkin raskaiden ajoneuvojen kanssa ajetuissa kohtaamisonnettomuuksissa kuolemat vähenivät jopa kolmanneksella.

Kokonaisuudessaan onnettomuuksissa, joissa oli osallisena raskas ajoneuvo, kuolleiden määrä väheni kolmanneksella ja loukkaantuneiden määrä yli viidellä prosentilla.

Kielteisiä piirteitä tieliikenteessä

Iäkkäiden (yli 65-vuotiaiden) liikennekuolemat lisääntyivät viidenneksellä. Suistumisonnettomuuksissa kuolleiden määrä taas kasvoi neljänneksellä. Henkilöautojen suistumisonnettomuuksissa kuoli 20 ihmistä edellisvuotista enemmän.

Marraskuu oli tieliikenteessä poikkeuksellisen turvaton. Tieliikenteessä menehtyi 30 henkilöä, kun vuonna 2012 kuolemantapauksia oli 12.

*Arvio tieliikennekuolemien määrästä perustuu tilastokeskuksen tammi-marraskuun ennakkotietoihin ja Liikenneturvan keräämiin joulukuun sanomalehtitietoihin. Tilastokeskuksen tarkemmat ennakkotiedot tieliikenneonnettomuuksista vuonna 2013 julkaistaan 23.1.2014 kello 9.00.

Liked it? Take a second to support Kerttu Vali on Patreon!