Liikennevahinkotilasto 2012

Mopoilijat aiheuttivat vuonna 2012 liikennevahinkoja runsaan viidenneksen edellisvuotta vähemmän. Myös moottoripyörien yhteenajo-onnettomuudet vähenivät, mutta suistumisonnettomuudet pysyivät ennallaan. Tiedot käyvät ilmi juuri valmistuneesta vuoden 2012 vakuutusyhtiöiden liikennevahinkotilastosta. Kyseiseen tilastoon tulevat kattavimmin kaikki vuoden aikana tieliikenteessä tapahtuneet onnettomuudet ja vahingot.

Vuonna 2012 maksettiin korvauksia yhteensä 106 456 liikennevahingosta, jonkin verran vähemmän kuin edellisvuonna. Pysäköintialueilla niistä tapahtui 43 %. Peruuttamalla tapahtui kaikista liikennevahingoista kolmannes. Muualla kuin pysäköintialueilla yleisin vahinkotyyppi oli peräänajot, 26 % kaikista vahingoista.

Keskimäärin vuoden jokaisena päivänä tapahtui 300 liikennevahinkoa. Kahtena päivänä kuitenkin ylittyi 1000 vahingon raja. Yli tuhannen vahingon päivät ovat hyvin poikkeuksellisia, ja molempiin päiviin liittyi vaativa talvikeli. Ilmeisesti pakkasen vaikeuttaman liukkaudentorjunnan ja lumisateen yhdistelmän takia helmikuussa rytisi ensimmäisen kerran ja lokakuun lopussa saapunut lumi pääsi yllättämään autoilijat ennen varsinaista talvikautta 2012 – 2013.

Uudempien henkilöautojen (ikä korkeintaan 5 v.) ja vanhempien autojen vahinkotyypit ovat samankaltaiset. Suhteellisesti suurin ero on suistumisvahingoissa, joita on uudemmilla autoilla vähemmän. Toisaalta vanhemmilla autoilla peruutusvahinkojen osuus on vastaavasti pienempi.

Henkilövahinkojen osuus kaikista vahingoista oli uudemmilla henkilöautoilla keskimäärin 20,3 prosenttia ja vanhemmilla autoilla 24,7 prosenttia. Pysäköintialueiden ulkopuolella tapahtuneista moottoripyörävahingoista 76 % oli henkilövahinkoja.

Liikennevahinkojen uhreista 81,3 prosenttia oli vahingon sattuessa vapaa-ajanmatkalla ja 11,3 prosenttia työmatkalla. Uhreista yhteensä 73 prosenttia oli istunut ajoneuvossa kuljettajan paikalla.

Kauhajoki ja Maarianhamina kuntatilastojen kärjessä

Kauhajoella tapahtui vuonna 2012 eniten vakavia liikenneonnettomuuksia kunnan asukaslukuun nähden. Siellä tieliikenteen uhreja tuhatta asukasta kohden oli 9,5 henkeä. Uhrilla tässä tarkoitetaan, että henkilölle on maksettu korvauksia sattuneen liikennevahingon seurauksena.

Seuraavina tilastossa ovat Pietarsaari (7,9 uhria/1000 asukasta), Seinäjoki (7,7 uhria) ja Jämsä (7,6 uhria). Vuonna 2012 vakuutusyhtiöt maksoivat liikennevakuutuksesta henkilökorvausta kaikkiaan 23 223 hengelle. Keskimäärin kunnissa oli liikenneonnettomuuksien uhreja 4,3 henkeä tuhatta asukasta kohden.

Kuten aikaisemminkin, liikennevahinkoja asukasta kohden tapahtui eniten Maarianhaminassa, kaikkiaan 405 liikennevahinkoa, joka on 36 vahinkoa asukasta kohden. Maarianhaminassa tapahtuneista liikennevahingoista 47 % aiheuttivat vieraspaikkakuntalaiset.

Seuraavina tässäkin tilastossa ovat Pietarsaari (31 vahinkoa/1000 asukasta) ja Seinäjoki (26 vahinkoa/1000 asukasta). Pietarsaaressa ulkopaikkakuntalaisten osuus oli 39 % ja Seinäjoella 31 %. Kauhajoella liikennevahinkojen kokonaisluku oli 23 vahinkoa/1000 asukasta.

Kaikkia liikennevahinkoja Suomen kunnissa tapahtui keskimäärin 19,5 vahinkoa tuhatta asukasta kohden.

Vakuutusyhtiöiden liikennevahinkotilasto 2012, joka sisältää kuntatiedot sekä kärkikuntatilasto www.lvk.fi

Liked it? Take a second to support Kerttu Vali on Patreon!