357px-Turku.vaakuna.svg

Turun kaupunki ja tietoliikenneyritys Elisa ovat kartoittaneet merkittävän tehostamispotentiaalin kaupungin palvelutarjonnassa. Palvelutuotannon uudelleenorganisoinnilla ja toimintatapojen uudistuksilla on mahdollista saavuttaa jopa yli 35 miljoonan euron vuosittaiset säästöt. Keskeisimmiksi uudistuskohteiksi Turussa nousivat etäasiointi, asiakaspalvelu sekä tilatehokkuus.

Elisa tutki yhdessä Turun kaupungin johdon ja asiantuntijoiden kanssa uusien palvelutuotantomallien käyttöönoton vaikutuksia palvelutuotannon tuottavuuteen ja palvelutasoihin.

Selvitystyön tuloksena löydettiin kaksitoista pääosin

  • etäasiointiin
  • sähköisiin palveluihin
  • mobiilipäätelaitteisiin ja
  • järjestelmiin sekä asiointirutiineihin liittyvää kehityskohdetta

Merkittävimmillä osa-alueilla tehostamispotentiaali on yli 5 miljoonan euron suuruusluokkaa. Yhteenlaskettu vaikutus nousee vuositasolla yli 35 miljoonaan euroon.

– Jo nyt monet kokoukset Turun kaupungissa pidetään virtuaalisina ja etäyhteyksien avulla, mutta  Elisan kartoitus on ensimmäinen koko kaupungin kattava kuvaus siitä,  kuinka paljon enemmän voisimme hyödyntää sähköisiä ja itseohjautuvia palveluja – ja säästää näin kaupungin kuluja, sanoo Turun kaupungin hallintoryhmän johtaja Tuomas Heikkinen.

Toimintaa kehitettävä kokonaisuutena

Kokousten siirtäminen entistä enemmän virtuaalisiksi säästäisi kuluja vuositasolla noin viisi miljoonaa euroa. Etäasiointi saisi aikaan säästöjä yhtä paljon.

Etäasiointi tarkoittaa esimerkiksi sitä, että terveyskeskuslääkärin vastaanotolla otetaan tietokoneella etäyhteys tarvittavaan erikoislääkäriin sen sijaan, että potilas siirretään jonoon odottamaan uutta vastaanottoaikaa. Myös lääkäreiden aikaa säästyy.

– Tavoitteena on työn tuottavuuden parantaminen kaupungin kaikissa toiminnoissa. Elisan kartoitus kertoi nyt konkreettiset uudistustarpeet ja priorisoi kehityskohteet. Ensimmäiseksi alamme varmasti miettiä tilatehokkuutta Turun kaupungissa, johtaja Tuomas Heikkinen jatkaa.

Elisan mukaan tutkimuksessa olennaisinta oli tarkastella kaupungin toimintaa ja palveluprosesseja kokonaisuutena. Toiminnan tehostaminen edellyttää paitsi uudenlaisia ratkaisuja ja työkaluja, myös uudenlaista ajattelutapaa ja toiminnan kehittämistä kokonaisuutena yli toimialarajojen.

– Hyötyjä ei saavuteta yksittäisten funktioiden tai ratkaisujen osaoptimoinnilla, vaan kaupungin palveluprosessien kokonaisvaltaisella tarkastelulla. Näin vältetään samalla päällekkäinen työ ja ratkaisut eri yksiköissä. Turussa suurin potentiaali on etäasioinnin ja sähköisten ratkaisujen kehittämisessä, toimitilatehokkuuden parantamisessa sekä työntekoa ja asiointia helpottavien portaalien ja päätelaitteiden hyödyntämisessä, johtaja Harri Kivimäki Elisalta toteaa.

Turun kaupungin selvitystyössä kiinnitettiin erityistä huomiota uuden teknologian mahdollistamiin aika- ja paikkariippumattomiin palveluihin ja niiden tuomaan tehostamispotentiaaliin. Raportti valmistui loppuvuodesta 2013. Nyt tehty kartoitustyö on jatkoa kuntalaisten asiointia kartoittaneelle tutkimukselle, jonka toteutuksesta vastasivat Pohjoisranta Burson-Marsteller sekä Taloustutkimus.

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.