Suicide - Google-haku - Google Chrome_2014-01-18_13-18-02

Tilastokeskuksen julkaisemat vuoden 2012 itsemurhakuolleisuusluvut osoittavat itsemurhien määrän jatkaneen hidasta laskuaan. Vuonna 2012 itsemurhan teki 873 suomalaista, mikä oli 39 vähemmän kuin edellisenä vuonna.

Itsemurhien määrä Suomessa on laskenut selvästi vuoden 1990 huippulukemista. Tuolloin itsemurhaan päätyi yli 1500 suomalaista.
– Hitaasta laskusuunnasta huolimatta Suomi on edelleen poikkeus läntisten teollisuusmaiden joukossa. Alle 65-vuotiaiden itsemurhakuolleisuus on edelleen noin puolitoistakertainen EU:n keskimäärään verrattuna, muistuttaa kriisikeskusjohtaja Outi Ruishalme Suomen Mielenterveysseurasta.

ksyyt_2012_2013-12-30_kat_006_fi_001

 Itsemurhakuolleisuus 1970–2012, Lähde: Kuolemansyytilasto, Tilastokeskus

Itsemurhien vähentämiseksi tarvitaan kansallinen ohjelma

Kansainvälisten selvitysten mukaan ehkäisyohjelmat ovat vaikuttavuudeltaan kustannustehokkaita tapoja ehkäistä itsemurhia. Yhden itsemurhan on laskettu maksavan yhteiskunnalle noin miljoona euroa. Itsemurhien määrän vähentäminen on sekä inhimillisesti että taloudellisesti kannattavaa.
– Itsemurhien ehkäisy pitää ottaa kansanterveystavoitteeksi. Muissa Pohjoismaissa itsemurhien ehkäisy on asetettu kansanterveystavoitteeksi ja itsemurhaluvut ovat selvästi meitä alemmalla tasolla.
– Päättäjiltä tarvitaan tahtoa lähteä tekemään työtä itsemurhien määrän vähentämiseksi. Kyse on tahdosta, sillä esimerkiksi liikennekuolemia tapahtuu Suomessa noin kolmasosa itsemurhiin nähden, mutta meillä on käynnissä ohjelma niiden vähentämiseksi ja uusia keinoja mietitään jatkuvasti.
– Mielenterveysseura on laatinut ehdotuksen kansalliseksi itsemurhien ehkäisyohjelmaksi. Esitämme, että valtioneuvosta asettaa työryhmän valmistelemaan kansallista itsemurhien ehkäisyohjelmaa, kertoo Ruishalme.

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.