Y2013-01_Laukaa

Kuva: Puolustusvoimat

Laukaassa 13.2.2013 tapahtuneen maneesisortuman tutkinta on valmistunut. Sortumassa kuoli yksi lapsi ja loukkaantui neljä ihmistä. Sortumatapahtuma oli nopea, joten ratsastustunnilla olleilla ei ollut mahdollisuutta ehtiä pois sortuman alta.

Maneesi oli vuonna 1995 valmistunut teräsrakenteinen halli, jonka pääkannattajina olivat kolminivelkehät. Rakenne oli samanlainen kuin Liedossa 2010 sortuneessa rakennuksessa, jonka ongelmista Onnettomuustutkintakeskus antoi tuolloin laissa määritellyn ilmoituksen turvallisuusuhasta. Viesti kulki ympäristöministeriöstä ELY-keskusten kautta kuntien rakennusvalvontoihin, mutta ei päätynyt Laukaan maneesin käyttäjälle.

Maneesin suunnittelussa, konepajavalmistuksessa ja rakentamisprosessissa oli vakavia puutteita ja virheitä. Rakentamisprosessin ongelma oli se, että kohtuullisen vaativa rakennushanke olisi vaatinut parempaa kokonaiskoordinaatiota ja laatua varmistavia menettelyjä.

Onnettomuustutkintakeskus toistaa ensi kertaa vuoden 2006 sortumien tutkinnassa annetun suosituksen, jonka mukaan rakennuksille tulisi kehittää katsastusmenettely. Menettelyllä voitaisiin löytää rakennukset, joissa voi olla sortumavaara.

Turvallisuudelle riskialttiiden rakennustyyppien ja rakenteiden tultua ilmi pitäisi pystyä paikallistamaan muut vastaavat rakennukset jatkotoimenpiteitä varten. Sen vuoksi suositetaan kiinteistötietokantojen kehittämistä siten, että kiinteistöjen turvallisuuden kannalta olennaiset tiedot olisivat paremmin viranomaisten käytettävissä.

Suomessa tulisi myös laajentaa rakennesuunnittelun ja toteutuksen tarkastusmenettelyä rakennuksille, joihin nykyinen erityismenettely ei ulotu, mutta joissa vaurion sattuessa on riski vakaville henkilövahingoille.

Tapahtuneen nopean ja laajan sortuman välttämiseksi suositetaan ohjeiden laatimista jatkuvan sortuman estämiseen.

Mahdollisten haasteellisissa olosuhteissa tapahtuvien onnettomuuksien pelastus- ja raivaustöiden tehokkuuden parantamiseksi suositetaan kansainväliseen toimintaan tarkoitetuille FRF-joukoille toimintamallien muodostamista myös kotimaan toimintaa varten.

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.