sexual-assault

Sisäministeriössä käynnistyy hanke, jonka tavoitteena on vähentää naisiin ja tyttöihin kohdistuvaa seksuaalista väkivaltaa ja häirintää. Kaksivuotinen hanke toteutetaan yhteistyössä järjestöjen ja Poliisiammattikorkeakoulun kanssa. Hankkeeseen liittyen toteutetaan tutkimus nuorten kohtaamasta seksuaalisesta häirinnästä.

Käynnistyvä hanke Right to choose – End to sexual violence and harassment! on osa Suomen sisäisen turvallisuuden ohjelmaa. Sen kohderyhmänä ovat erityisesti nuoret aikuiset, joita on tarkoitus tavoittaa heidän käyttämissään kanavissa, kuten sosiaalisen median palveluissa.

Hankkeessa on tarkoitus huomioida uhrien lisäksi myös mahdolliset seksuaalisen väkivallan tekijät tuomalla esille uhrin näkökulmaa ja kokemusta. Hankkeessa huomioidaan erityisesti sellainen toiminta, jota ei aina koeta häirinnäksi tai josta uhri kokee olevansa itse osavastuussa. Tavoitteena on lisäksi antaa opastusta, miten toimia, jos joutuu seksuaalisen väkivallan tai häirinnän kohteeksi.

Right to choose – End to sexual violence and harassment! -hanke rahoitetaan EU:n, sisäministeriön ja ohjausryhmässä mukana olevien järjestöjen yhteisrahoituksella.

Hanke toteutetaan yhteistyössä Suomen Punaisen Ristin, Raiskauskriisikeskus Tukinainen ry:n, Naisten Linja Suomessa ry:n, Lyömätön Linja Espoossa ry:n sekä Poliisiammattikorkeakoulun kanssa. Poliisiammattikorkeakoulu toteuttaa hankkeen aikana tutkimuksen nuorten kohtaamasta seksuaalisesta häirinnästä käyttäen vuosien 2008 ja 2013 lapsiuhritutkimuksiin kerättyä materiaalia.

Lisätietoja sisäministeriön sivuilta:

www.intermin.fi/fi/kehittamishankkeet/muut_hankkeet/right_to_choose

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.