Ammattiliitto Pron hallitus vaatii, että eläkejärjestelmän uudistamista ja työelämän parantamista valmisteleva työryhmä lähtee liikkeelle laadukkaamman työelämän näkökulmasta. 

Työnantajapuolen kohkaus ja kova kiire eläkeiän nostamiseksi on ennen kaikkea ideologinen tavoite. Nykyinen työeläkejärjestelmämme kestää rauhallisen ja harkitun uudistusprosessin, jossa pääpaino on työelämän kehittämisessä ja työllisyyden nostamisessa.

Pron hallitus linjasi kokouksessaan, ettei se tule hyväksymään minkäänlaista työeläkeiän nostoa ennen kuin on sovittu konkreettisia toimenpiteitä työllisyysasteen nostamiseksi ja työelämän laadun parantamiseksi.

Toimihenkilöt ajetaan monilla työpaikoilla loppuun työnantajien tekemillä työelämää ja työurien pituutta surkastuttavilla päätöksillä. Laajojen irtisanomisten vuoksi työpaikoilla on kautta linjan liian vähän työvoimaa. Tuottavuus on usein uhattuna, koska tekijöitä on liian vähän. Monet työpaikat eivät toimi ilman jatkuvaa ylityötä. Ne, joilla vielä on työtä, poltetaan loppuun.

Monet työtehtävät ovat muuttuneet ja vaatimustaso tekijöille on kasvanut. Pron hallitus pitää aivan järjenvastaisena, että palkansaajat ovat joutuneet maanittelemaan työnantajat hyväksymään sopimuksen, jolla työntekijöille taataan riittävästi koulutusta pärjätä rakennemuutoksen uudistamissa työtehtävissä ja toimenkuvissa.

Suomalainen johtamiskulttuuri on kehittynyt erittäin huonoon suuntaan. Tappiollisten yritysten johtajat nauttivat kohtuuttomista palkoista ja palkkioista, ja henkilöstön niskoille sälytetään vastuu tappioiden vähentämisestä. Henkilöstön mielipiteitä ei kuunnella, ja järjestäytyneitä työntekijöitä loukataan vaatimalla sopimustoiminnan ja ay-toiminnan lopettamista. Johtamisen keskiössä ovat organisaatiot, rakenteet ja numerot, ihmiset ja inhimillisyys on unohdettu tai siitä ei välitetä.

Pron hallitus ei hyväksy, että nykyiseen eläkeikään puututaan ennen kuin työnantajat oikeasti ottavat vastuulleen toimia, joilla palkallisen työn tarjonta lisääntyy, henkilöstön inhimillinen kohtelu otetaan johtamisen tavoitteeksi ja työssä oleville tarjotaan riittävä koulutus työssä selviytymisen ja jaksamisen turvaamiseksi.

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.