Lapin Ely-keskus on löytänyt useita puutteita Kolarin Hannukaisen rautakaivoshankkeen ympäristövaikutusten arvioinnista eli YVA:sta. Ely-keskuksen mukaan YVA on riittävä, mutta erilaiset puutteet on korjattava hankkeen jatkovaiheessa.

Ely-keskuksen mukaan kaivosyhtiö Northland ei ole selvittänyt riittävästi kaivoksen haitallisia vaikutuksia matkailulle, poronhoidolle, kalavesille ja alueen virkistyskäytölle.

Viranomaiset kaipaavat ihmisille havainnollista tietoa siitä, miten kaivoksen haitallisia vaikutuksia voidaan lieventää.

Lapin Ely-keskus haluaa nähdä myös suunnitelman siitä, miten kaivoksen sivukivet ja rikastushiekkaläjät sulautetaan maisemaan kun kaivos lopettaa.

Ely-keskuksen tiedote Hannukaisen YVA:sta löytyy nettisivuilta.

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.