800px-Kalajoen_Hiekkasärkät

Kalajoen Hiekkasärkät, hotelli Rantakallan edustalta pohjoiskoilliseen päin katsottuna

Kalajoen kaupunki on hakenut Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskukselta lupaa naurulokkien pesinnän häirinnälle Kalajoen Hiekkasärkkien läheisyydessä sijaitsevan Keskuskarin kluuvin alueella. Hakijan mukaan alueella pesivän noin kahden tuhannen linnun yhdyskunta aiheuttaa rantojen hygieenisen tilan huononemista, meluongelmia ja rantojen rehevöitymistä.

Häirintä on hakemuksen mukaan tarkoitus toteuttaa vuosina 2013 – 2016 pysyttämällä alueelle noin metrin pituisia keppejä, joiden välille pingotetaan nauhoja. Nauhat estävät lintujen laskeutumisen pesimäalueelle. Toimenpide suoritetaan ennen lintujen pesimäkauden alkua, jolloin linnut voivat valita muun pesintäalueen.

Kalajoen Hiekkasärkkien leirintäalueen ranta on virkistyskäytöllisesti ja matkailullisesti merkittävä EU-uimaranta, jonka veden laadun tulee täyttää tietyt laatuvaatimukset. Ulosteperäisten bakteerien määrät ovat useana vuonna ylittäneet uimarannoille asetetut raja-arvot. Selvityksien mukaan bakteeripitoisuuksien nousu on lokkien kuormituksen aiheuttamaa. Riski uimarannan joutumisesta käyttökieltoon vuonna 2014 on merkittävä.

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus on myöntänyt Kalajoen kaupungille luvan pesinnän häirintään tulevalle pesimäkaudelle. ELY-keskus katsoo, että syksyllä 2013 tehdyn pintakasvillisuuden poiston ja pesimäkauden mittaisen häirinnän avulla vähennetään alueella pesivien ja rannoilla oleskelevien lokkien määrää ja voidaan näin estää vesistöille aiheutuva vakava vahinko ja turvata uimarannan turvallinen käyttö.

Päätöksen mukaan hakijan on suoritettava alueella lokkien ja muiden lajien seurantaa ELY-keskuksen hyväksymän seurantasuunnitelman mukaisesti.

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.