1376045014_Ekipienempi

Ulkoministeri Erkki Tuomioja

Ulkoministeri Erkki Tuomiojan katsoo, että arktisille alueelle tarvitaan Euroopan Unionilta lisäpanostuksia alueen kehittämiseksi kestävällä tavalla. Alueen mahdollisuuksien hyödyntäminen vaati mm. liikenneinvestointeja, jossa tulee huomioida alueen haavoittuvan luonnon asettamat haasteet.

Arktisesta neuvoston tulee olla tärkein päätöksentekofoorumi alueen kehittämisessä. Tämän vuoksi Suomi pitää tärkeänä EU:n tarkkailijajäsenyyttä Arktisessa neuvostossa, totesi Erkki Tuomioja.

Suomi on yksi arktisen neuvoston kahdeksasta perustajajäsenestä. Arktinen neuvosto on alueen kehittämisen kannalta ainutlaatuisessa asemassa. EU:n jäsenmaista Ruotsi, Suomi ja Tanska ovat jäseniä. EU:n ulkopuolelta Norja sekä Islanti ovat mukana neuvoston työssä ETA-sopimusjärjestelyn kautta.

Arktisen alueen kehittämisessä tulee muistaa alueen kansalaisten asema ja hyvinvointi.  Myös Euroopan parlamentin tulee huomioida tämä työssään. Euroopan parlamentin tulee olla jatkossa aktiivinen Arktisten alueen asioiden käsittelyssä. Tarvitsemme myös jatkossa yhä enemmän arktisia asioita tuntevia parlamentaarikkoja Euroopan parlamenttiin.

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.