Vantaa järjestää Martinlaakson keskustakorttelin suunnittelu- ja tontinluovutuskilpailun. Kaupunki myy tontit vähintään kahdelle kilpailussa menestyvälle toimijalle. Kilpailu ratkaistaan ehdotusten kokonaisidean, laatuarvioinnin, toiminnallisuuden ja toteuttamiskelpoisuuden sekä tarjotun hinnan perusteella.

Kilpailu koskee lähellä Martinlaakson juna-asemaa olevaa Laajavuoren koulun tonttia. Koulu puretaan huonokuntoisuuden vuoksi. Tontille on tarkoitus suunnitella noin 10 000 – 15 000 km2 asuinrakentamista sekä päiväkoti.

Tavoitteena on luoda korkeatasoinen kokonaisuus, jossa toiminnalliset, arkkitehtoniset, tekniset ja taloudelliset vaatimukset on ratkaistu tasapainoisesti. Lähtökohta on luoda Martinlaaksoon keskusta, jossa kohtaavat eri-ikäiset ja eri elämänvaiheessa olevat ihmiset sekä palvelut ja virikkeellinen urbaani katuympäristö.

Asumisen yhteyteen tulee liiketilaa katutasoon. Kaupungin uusi päiväkoti ja sen piha suunnitellaan omalle tontilleen. Päiväkotiin tulee yhteisöllistä tilaa, jota voidaan vuokrata kuntalaisille vapaa-ajan käyttöön.

Kilpailu toteutetaan avoimena kilpailuna. Kilpailuehdotuksen voivat jättää myös useammat toimijat yhdessä. Alustava kilpailuaika on 3.2.2014 – 12.5.2014.

Korsoon kaupunkimaista ilmettä

Vantaa järjestää Korson keskustan suunnittelu- ja tontinluovutuskilpailun, jonka voittaja saa oikeuden ostaa kaupungilta 2 – 3 valitsemaansa suunnittelualueen tonttia ja toiseksi sijoittunut saa ostaa kaupungilta seuraavat 2 – 3 tonttia. Kaupunki omistaa suunnittelukilpailun alueella viisi tonttia. Lisäksi kilpailun voittajalla on oikeus ostaa kaupungilta Hiekkaharjusta kaavamuutoksen kohteena oleva asuinkerrostalon kortteli.

Tavoitteena on luoda Korson keskustasta omaperäinen ja korkeatasoinen kaupunginosan keskus, jossa asuminen, kauppa ja muut keskustatoiminnot limittyvät. Suunnitelman tulee luoda kaupunkikeskustamaista ilmettä niin rakennusten kuin julkisten ulkotilojen suhteen. Suunnitelmassa on osoitettava paikka linja-autoterminaalille ja taksiasemalle.

Tarkoituksena on saada Korson keskustaan lisää asukkaita ja monipuolisia palveluita. Tähän päästään tehokkaalla asuntorakentamisella, johon liittyvät mm. kivijalkakaupat. Erilliset liike- ja muut toimitilarakennukset ovat myös mahdollisia.

Suunnittelualueella sijaitsevat kaupungin rakennukset on mahdollista purkaa. Yksityisten omistamien rakennusten purkaminen tai säilyttäminen ratkaistaan kilpailun tuloksen perusteella tehtävän asemakaavamuutoksen yhteydessä sekä rakennusten omistajien kanssa käytävissä neuvotteluissa.

Kilpailuun osallistuminen on avoin kaikille. Kilpailuaika on alustavan suunnitelman mukaan 3.2.2014 – 12.5.2014.

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.