Lapin aluehallintovirastossa ratkaistiin vuonna 2013 yhteensä 145 sosiaali- ja terveydenhuoltoon kohdistuvaa valvonta-asiaa. Näistä 95 oli hallintokanteluja. Ratkaistuista hallintokanteluista 43 kohdistui terveydenhuoltoon ja 52 sosiaalihuoltoon.

Hallintokanteluja sosiaali- ja terveydenhuoltoasioissa tulee aluehallintovirastoon vuosittain vireille yhdeksisenkymmentä. Hallintokantelu on asiakkaiden ja potilaiden oikeusturvakeino, mutta samalla myös lakisääteisen valvonnan työkalu. Kantelujen käsittelyn lisäksi aluehallintovirasto valvoo sosiaali- ja terveydenhuoltoa oma-aloitteisesti ja valvontaohjelmiin perustuen sekä käsitellessään yksityisen palvelutuotannon lupia. Tehokas ennakollinen valvonta ja ohjaus on pitänyt kantelujen määrän Lapissa tasaisena.

Ratkaistuista sosiaalihuoltoon kohdistuvista valvonta-asioista 21 % kohdistui vanhustenhuoltoon, 17 % toimeentulotukeen, 25 % vammaisten palveluihin ja 20 % lastensuojeluun. Terveydenhuollon valvonta-asioista valtaosa kohdistui kuntien järjestämään perusterveydenhuoltoon.

Ratkaistuista valvonta-asioista hieman yli puolet johti jonkinasteiseen hallinnolliseen ohjaukseen sosiaali- tai terveydenhuollon toimijoille.

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.