Helsinki_Railway_Station_20050604

Eliel Saarisen suunnittelema Helsingin rautatieasema on vihitty käyttöön vuonna 1919. Rakennus on suojeltu asetuksella valtion omistamien rakennusten suojelusta.

Museovirasto on antanut joulukuussa VR Yhtymä Oy:lle lausunnon suunnitelmista muuttaa Helsingin päärautatieaseman Eliel ravintola Burger King ravintolaksi. Suunnitelmat ottavat huomioon rakennuksen suojelutavoitteet eikä esteitä suunnitelmien toteuttamiselle ole. Malttia ja harkintaa kuitenkin tarvitaan esimerkiksi mainostaulujen korkeuksissa ja niiden sijoittelussa. Työmaan suojana tällä hetkellä olevat mainokset ovat vain väliaikaisia rakenteita.

Museovirasto esittää lausunnossaan, että VR laatisi päärautatieasemaa koskevan tilankäyttöstrategian, jossa määriteltäisiin eri tilojen kulttuurihistoriallinen arvo ja säilyneisyys sekä laadittaisiin periaatteet, miten muutoksia eri tiloissa voidaan tehdä. Samalla laadittaisiin ohjeet mm. mainoksille ja valaistukselle. Strategialla luotaisiin selkeät periaatteet, joilla aseman kokonaisuus ja kulttuurihistoriallinen arvo pysyvät hallinnassa. Tilastrategiasta olisi apua myös tilojen vuokraustilanteissa. Museovirasto ei ota kantaa suojeltujen tilojen käyttötarkoituksiin tai käyttäjävalintoihin, vaan tilojen muutoksiin.

pdf Museoviraston lausunto VR Yhtymä Oy:lle (83.6 KB) (20.12.2013)

By VictoriaMedia

Victoria Media - Kotimaan Uutiset, Pajamäenkatu 14, 48600 Kotka. Email: kotimaanuutiset@victoriamedia.fi