525356_451798501559146_1012544338_n

Kuva: Puolustusvoimat

Puolustusministeriö ja Pääesikunta ovat puolustusministeri Carl Haglundin aloitteesta selvittäneet mahdollisuutta kasvattaa naisten vapaaehtoiseen asepalvelukseen hakeutuvien määrää. Naisten vapaaehtoiseen asepalvelukseen hakeutuneiden määrän kasvattamisen ensisijaiseksi keinoksi on tunnistettu rekrytoinnin tehostaminen lähestymällä naispuolisia ikäluokkia nykyistä tehokkaammin ja yksilöllisemmin.

Maavoimat pilotoi naisten rekrytointiin liittyvän uuden menettelytavan keväällä 2014. Tehostetun rekrytoinnin pilotti naisten vapaaehtoiseen asepalvelukseen järjestetään Pirkanmaan aluetoimistossa, ja sen kohderyhmänä ovat 19-20-vuotiaat naiset Pirkanmaan aluetoimiston alueella. Kohderyhmälle lähetetään rekrytointikirje helmikuun aikana.

Tarvittaessa valtakunnallinen rekrytointijärjestelmä voidaan ottaa käyttöön vuoden 2015 alusta.

Keskeinen toimenpidemahdollisuus olisi myös rekrytoinnin nykyistä laajempi näkyvyys mediassa, ml. sosiaalisen median kanavat. Puolustusvoimissa käynnissä oleva asevelvollisten informaatiopalvelut -projektin myötä tieto naisten vapaaehtoisesta asepalveluksesta tulisi viedä niihin medioihin, joita nuoret tänä päivänä käyttävät.

By VictoriaMedia

Victoria Media - Kotimaan Uutiset, Pajamäenkatu 14, 48600 Kotka. Email: kotimaanuutiset@victoriamedia.fi