Valokuvia - Google Chrome_2014-01-28_16-18-00

Vantaan kaupungin päätös lakkauttaa kaksi tervettä, toimivaa ja tarpeellista lähikoulua vie kaupungin oikeuteen. Itä-Vantaalla sijaitsevan Hevoshaan koulun sekä länsi-vantaalaisen Tuomelan koulun lakkautusta vastustavat kuntalaiset jättivät eilen 27. tammikuuta yhteisen valituksen Helsingin hallinto-oikeuteen. Valituksen mukaan Vantaan kaupungin tekemä koulujen lakkautuspäätös on tehty riittämättömin perusteluin, väärässä järjestyksessä ja lainvastaisesti. Päätöksellään Vantaa rikkoo myös Perusopetuslain §6:n mukaista kuntalaisen oikeutta turvalliseen koulumatkaan. Valituksessa todetaan lisäksi, että päätökset rikkovat YK:n lasten oikeuksien sopimusta, joka on julkisen vallan käyttäjiä sitova kansainvälinen sopimus. Sen mukaan kaikessa päätöksenteossa on tehtävä lapsivaikutusarviointi.

Monissa kunnissa lasten oikeuksien sopimuksen noudattamiseen ollaan vasta heräämässä, mutta esimerkiksi Vantaa on tehnyt oman ohjeistuksen, kuinka lapsivaikutusten arviointia tulisi kunnallisessa päätöksenteossa toteuttaa. Kaupunki ei kuitenkaan ole toiminut tässä asiassa oman ohjeistuksensa mukaisesti. “Vantaan kaupunki ei ole tehnyt lapsivaikutusarviointia siinä laajuudessa kuin tällaisen päätöksen yhteydessä edellytetään” kommentoi Pro Tuomelan edustaja Markus Lyyra, yksi valituksen allekirjoittajista. “Ei ole löydettävissä ainoatakaan tekijää, joissa Vantaan nyt tekemä päätös ei heikentäisi lasten asemaa.”

Oikeusprosessiin voimansa yhdistäneitä Hevoshaan ja Tuomelan koulujen puolustajia avustaa hallinto-oikeudellinen asiantuntija, asianajaja Kai Kuusi. ”Valituksessa haetaan lisäksi Vantaan kaupungin tekemään päätökseen täytäntöönpanokieltoa, kunnes asiasta on annettu lainvoimainen päätös. Mielestäni tämä vaatimus on perin oikeutettu. Vantaan kiire asiassa ei tee oikeutta kuntalaisia eikä koulun henkilökuntaa kohtaan” kommentoi Kuusi. Vantaan päättäjille jätettiin syksyllä 2013 kansalaisadressi, jossa Hevoshaan ja Tuomelan koulujen lakkauttamista vastusti yli 12.000 allekirjoittajaa – määrä vastaa yli 7,5%:a kunnallisvaalien äänioikeutetuista vantaalaisista, mutta se ei päättäjiin vaikuttanut.

Samanaikaisesti valituksen jättöpäivänä Vantaan kaupunginhallitus hyväksyi päätöksen uudelleen kaavoittaa Tuomelan koulun alue erittäin kiireellisesti. Opetuskäyttöön lahjoitetulla tontilla sijaitsevan suojellun koulurakennuksen käyttötarkoituksen muutoksen kiirehtiminen kesken oikeuskäsittelyn on erittäin harvinaista, jopa poikkeuksellista.

Pro Tuomela -kansalaisliike
www.protuomela.fi 

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.