Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin hallitus päätti tänään, että valtioneuvostolle tehdään hakemus valtionavustuksen saamiseksi suunnitteilla olevan Tyksin lasten ja nuorten sairaalan ja synnytyssairaalan investointikustannuksiin.

Lisälistalla hallituksen kokoukseen tuodun esityksen taustalla on valtioneuvoston päätös, jonka mukaan valtio myöntää valtakunnallista julkista terveydenhoitoa antavan lastensairaalan perustamiskustannuksiin 40 miljoonaa euroa. Tällä päätöksellä on tarkoitettu julkisuudessa paljon ollutta Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin suunnittelemaa lastensairaalahanketta.

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri toteaa, että myös Tyksin uudesta lasten ja nuorten sekä synnytysten sairaalasta tulee merkittävä valtakunnallinen toimija. Tyks myy jo nyt sairaanhoitopiirin ulkopuolelle etenkin lastenortopediaa, riskisynnytyksiä ja vaativaa keskosten hoitoa, lasten hematologian ja onkologian palveluja ja kantasolusiirtoja sekä lasten aineenvaihduntasairauksien hoitoa.

Tyksin nykyisen lasten ja nuorten sairaanhoidon toiminnasta lähes kaksikymmentä prosenttia suuntautuu oman sairaanhoitopiirin ulkopuolelle ja tuottaa melkein kahdeksan miljoonaa euroa vuodessa.

Julkisuudessa olleiden tietojen mukaan valtioneuvosto antaisi HUSin lastensairaalalle 40 miljoonan euron valtiontuen. Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin mielestä valtion pitäisi kohdella sairaanhoitopiirejä tasavertaisesti.

Myös Tyksin lasten ja nuorten klinikan tilat ovat huonokuntoiset kuten HUSissa ja investointipaine VSSHP:n alueen kunnille on jopa suhteellisesti suurempi kuin HUS-piirissä. Tyksissä on vastaavasti sellaista palvelutuotantoa, jolla on valtakunnallista merkitystä.

Tyksille haettavan valtionavustuksen määrä olisi HUSiin sovellettujen periaatteiden mukaisesti 22,75 miljoonaa euroa.

Tyksin lasten ja nuorten klinikka sekä naistenklinikka saavat uudet tilat suunnitteilla olevasta U-sairaalan korvaavasta rakennuksesta, joka näin toimii muun ohella Tyksin lasten ja nuorten sairaalana ja synnytyssairaalana. Sen pitäisi valmistua vuoteen 2018 mennessä.

Uuteen sairaalaan on tulossa 24 164 hyötyneliötä, josta lasten ja nuorten sairaalan ja synnytyssairaalan osuus on noin 13 000 hyötyneliötä. Lasten ja nuorten sairaalan ja synnytyssairaalan osuus koko U-sairaalaa korvaavasta rakentamisesta on noin 91 miljoonaa euroa.

Hallitukselle tehdyn esityksen mukaan ei ole potilaiden valinnanvapauden avauduttua kohtuullista, että valtio subventoisi vain yhden sairaanhoitopiirin uudisrakennushanketta, kun myös muilla sairaanhoitopiireillä on merkittävää kansallisen tason osaamista ja toimintaa.

Valtion pitäisi huolehtia siitä, että eri sairaaloilla on tasavertaiset kehitysmahdollisuudet. Vain yhden sairaalan tukeminen asettaa maan eri osissa asuvat lapset eriarvoiseen asemaan.

Kun valtio on erityisesti halunnut käynnistää eri sairaanhoitopiirien välisen kilpailun uuden terveydenhuoltolain kautta, on kyseenalaista, että valtio vääristää kilpailun täsmäsubventiolla yhdelle palveluntuottajalle. Myös muilla sairaanhoitopiireillä on merkittävää kansallisen tason osaamista ja toimintaa, esittelyssä todetaan.

Esityslistalla huomautetaan, että Pirkanmaan sairaanhoitopiirin hallitus on tammikuussa päättänyt tehdä valtioneuvostolle valtionavustushakemuksen Taysin lasten ja nuorten sairaalan investointikustannuksiin osallistumisesta. Taysin lasten ja nuorten sairaalan investointikustannukset ovat noin 70 miljoonaa euroa ja senkin pitäisi valmistua vuonna 2018.

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.