2011_04_13_4da550d36deb7

Sisäministeri Päivi Räsänen

– Sen sijaan, että viranomaiset tekevät vain välttämättömimmät toimenpiteet, heidän tulisi toimia oma-aloitteisesti, sanoi sisäministeri Päivi Räsänen tänään vastaanottaessaan viranomaisten välistä tiedonvaihtoa perhesurmissa selvittäneen työryhmän raportin.

– Viranomaiset voivat tarjota perhettä tukevia toimenpiteitä ja tehdä yhteistyötä. Heille tulee luoda mahdollisuudet välittää tietoa muille viranomaisille. Tähän työryhmän selvitys tarjoaa ratkaisuesityksiä, ministeri Räsänen totesi.

Räsänen totesi myös, että on ensiarvoisen tärkeää, että viranomaisten ja muiden toimijoiden tehtävät ja roolit toimivaltuuksineen ovat selkeät. Toiminnoille tulee luoda riittävät edellytykset myös tiedonvaihdon osalta. Lainsäädännössä ei saa olla käytännön soveltajan näkökulmasta sellaisia epäselvyyksiä, jotka viime kädessä johtavat pidättyväisyyteen tietojenvaihdossa silloinkin, kun siihen ei ole aihetta.

Osa surmista ehkäistävissä, jos ongelmiin puututaan ajoissa

Sisäisen turvallisuuden ministeriryhmä päätti tarttua aiheeseen tutustuttuaan Terveyden ja hyvinvoinninlaitoksen vuonna 2012 tekemään perhe- ja lapsensurmia koskevaan selvitykseen. Sen mukaan viranomaisten välinen yhteistyö ei ole riittävä, tieto ei kulje eivätkä eri viranomaiset ole tietoisia toimenpiteistä, joita he kohdistavat samaan asiakkaaseen.

– Selvityksessä saatujen tietojen pohjalta voidaan arvioida, että osa perhesurmista olisi ollut ehkäistävissä, jos viranomaisten ja lähipiirin tietoon tulleet tekijöiden itsetuhoiset ajatukset ja uhkailu olisi otettu riittävän vakavasti ja perheen ongelmiin olisi tartuttu ajoissa, Räsänen sanoi.

– Läheisen ihmisen tekemä väkivalta on perhettä ja lähipiiriä haavoittavaa ja traumatisoivaa. Sillä on moninaiset heijastusvaikutukset, joiden kanssa ihminen saattaa joutua elämään koko loppuikänsä, hän lisäsi.

Ministerin puhe kokonaisuudessaan: www.intermin.fi/fi/ajankohtaista/puheet

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.