Julkisten sairaaloiden erikoissairaanhoitopalvelujen tuottavuus (ilman psykiatriaa) on pysynyt keskimäärin ennallaan vuosina 2008–2012 (kuvio 1). Sairaalaryhmien välillä on kuitenkin tuottavuuden kehityksessä eroja. Yliopistollisten sairaaloiden tuottavuus nousi tänä aikana 5 %, keskimäärin 0,98 % vuodessa. Keskussairaaloiden tuottavuus puolestaan laski 5 %, keskimäärin 1,02 % vuodessa. Muiden sairaaloiden (aluesairaalat tai vastaavat) tuottavuus laski 1 %, keskimäärin 0,20 % vuodessa.

Tuottavuuden kehitys sairaalaryhmittäin vuosina 2008–2012;
indeksi 2008=100

Sairaaloiden tuottavuus - THL - Google Chrome_2014-01-29_19-28-10

Tuottavuuden kehityksessä on sairaalakohtaisia eroja. Yliopistollisista sairaaloista eniten tuottavuus nousi vuosina 2008–2012 Tampereen yliopistollisessa keskussairaalassa (TAYS). TAYS:n tuottavuuden kehitys pysyi lähes ennallaan vuosina 2008–2011, minkä jälkeen tuottavuus nousi 14 %. Viimeisen vuoden tietoihin on vaikuttanut TAYS:n aineiston laadun parantuminen muiden yliopistosairaaloiden tasolle, joten todellista tuottavuuden kehitystä on vaikea arvioida. HYKS:n tuottavuus nousi 2008–2012 välisenä aikana 6 %. Keskussairaaloista tuottavuus nousi eniten Länsi-Pohjan keskussairaalassa (13 %) ja muista sairaaloista eniten Vammalan aluesairaalassa (25 %). Myös viime vuonna tuottavuuden kehitys oli paras näissä sairaaloissa.

Vuonna 2012 tuottavuuserot yliopistollisten sairaaloiden välillä olivat keskimäärin 5 %. Tuottavimman ja tuottamattomimman yliopistollisen sairaalan välinen ero oli 13 %. Tuottavuuserot keskussairaaloiden välillä olivat vuonna 2012 keskimäärin 7 %. Tuottavimman ja tuottamattomimman keskussairaalan välinen ero oli 31 %. Muiden sairaaloiden väliset keskimääräiset tuottavuuserot olivat 10 %. Näissä sairaaloissa tuottavuuserot olivat yliopisto- ja keskussairaaloita suuremmat.

Tuottavin yliopistosairaala vuonna 2012 oli Kuopion yliopistollinen sairaala (KYS), tuottavin keskussairaala oli Pohjois-Karjalan keskussairaala ja muista sairaaloista tuottavin oli Valkeakosken sairaala. Nämä sairaalat olivat tuottavimmat myös edellisenä vuotena.

Tr02_14

Lähde: Sairaaloiden tuottavuus 2012

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.