Keltainen+yrittää+murtoa+vaunuilla

Kuva: Puolustusvoimat

Pääesikunnan oikeudellinen osasto on koonnut valtakunnallisen sotilasrikos- ja seuraamustilaston vuodelta 2013. Aiempien vuosien hienoisesta laskusta huolimatta sotilasrikosten ja -seuraamusten taso on osoittautunut varsin vakiintuneeksi.

Sotilasrikosten kokonaismäärä vuonna 2013 oli 4150 kappaletta. Sotilasrikosten kokonaismäärä on noin 780 kappaletta edellisvuotta vähemmän. Esitutkintoja puolustusvoimien joukko-osastoissa suoritettiin 4039 kappaletta. Suurimmat asiaryhmät olivat varusmiesten palvelus- ja poissaolorikokset, joissa tapahtui myös huomattavimmat lukumäärävähennykset edellisvuoteen verrattuna. Esimiesrikoksista puolet oli varusmiesesimiesten tekemiä. Esimiesrikosten määrä on laskenut yli puolella vuodesta 2011.

Seuraamusten kokonaismäärä vuonna 2013 oli 3163 kappaletta, joka on 709 vähemmän kuin vuonna 2012. Noin 90 prosenttia kurinpitoseuraamuksista oli kurinpito-ojennuksia (muistutus, ylimääräinen palvelus, poistumiskielto) ja loput kurinpitorangaistuksia (varoitus, poistumisrangaistus, kurinpitosakko). Syyttäjälle sotilasrikoksista toimitettiin noin seitsemän prosenttia. Syyttäjälle siirrettiin noin 100 sotilasrikosta vähemmän kuin vuonna 2012.

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.