ikarajaselvitys

Suuri osa lasten huoltajista ei tiedä nykyisiä tv-ohjelmien, elokuvien ja tietokonepelien ikärajoja, mutta pitää ikärajoja kuitenkin tarpeellisina. Tiedot käyvät ilmi Kulttuuripoliittisen tutkimuksen edistämissäätiön ja Kansallisen audiovisuaalisen instituutin teettämästä selvityksestä, jossa tutkittiin suomalaisten, alle 18-vuotiaiden lasten huoltajien ikärajatuntemusta, suhtautumista ikärajoihin sekä ikärajojen valvomista.

Elokuvien ja tv-ohjelmien ikärajat muuttuivat alkuvuodesta 2012. Samaan aikaan otettiin käyttöön myös ohjelman mahdollisesta haitallisesta sisällöstä kertovat symbolit. Selvityksen mukaan lasten huoltajat eivät tunne nykyisiä elokuvien ja tv-ohjelmien ikärajoja ja haitallisuussymboleita vielä kovin hyvin, mutta yli puolet (57%) vanhemmista piti nykyistä merkintäkäytäntöä kuitenkin verrattain hyvänä.

Parhaiten ikärajoista tunnetaan 18, jonka tiesi kolme viidestä  (61%) kyselyyn vastanneesta huoltajasta. Noin joka toinen huoltajista tunsi muut elokuvien ja tv-ohjelmien ikärajat. Haitallisuussymboleista tunnetuimpia olivat väkivaltaa ja ahdistusta symboloivat merkit, jotka osasi nimetä hieman alle puolet vastaajista. Ohjelman sisältämään seksiin ja päihteiden käyttöön viittaavat haitallisuussymbolit tiesi vain joka viides huoltajista.

Ikärajojen kohtalaisesta tuntemuksesta huolimatta, vanhemmat pitivät elokuvien, tv-ohjelmien ja pelien ikärajojen luokittelemista tärkeänä: vain hyvin pieni osa, alle yksi prosentti vastaajista koki, ettei luokittelua ja ikärajamerkintöjä tarvita lainkaan.

Tutkimus liittyy kuvaohjelmalainsäädännön kokonaisuudistukseen. Tarkoituksena oli selvittää miten muuttuneet ikärajat tunnetaan ja miten niitä noudatetaan. Tutkimus tehtiin puhelinhaastatteluna touko-kesäkuussa 2013 ja siihen osallistui 1001 lasten huoltajaa ympäri Suomen. Tutkimuksen toteutuksesta vastasi Innolink Research Oy.

Julkaisu on ladattavissa osoitteesta www.kavi.fi/meku/julkaisut

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.