500px-Jarvenpaa.vaakuna.svg

Järvenpään kaupunki on tuomittu määräaikaisuuksien ketjuttamisesta. Kaupunki joutuu maksamaan peruskoulun valmistavana tuntiopettajana kolme vuotta toimineelle kymmenen kuukauden palkan.

Kaupunki perusteli määräaikaisuuksia sillä, että maahanmuuttajataustaisten oppilaiden valmistavan opetuksen tarve vaihteli, ja että oli epävarmaa tarvittiinko kaupungin omaa, pysyvää valmistavaa opetusta.

Helsingin hallinto-oikeus katsoi kuitenkin, että Järvenpään kaupungilla on ollut jo ennen vuotta 2009 tarve järjestää perusopetukseen valmistavaa opetusta. Valmistavaa opetusta on järjestetty kaupungin omana toimintana vuodesta 2009 lukien, jolloin kyseinen opettaja aloitti valmistavan opetuksen tuntiopettajana.

Valmistavaa opetusta varten kaupungissa oli hyväksytty myös opetussuunnitelma. Kyseinen opettaja oli ainoa kaupungin palveluksessa ollut opettaja, joka antoi perusopetukseen valmistavaa opetusta.

Koska opettajalla oli kaikkina kolmena lukuvuonna yli 20 opetustuntia, opetustehtävän jatkumisessa ei hallinto-oikeuden mukaan ollut sellaisia epävarmuustekijöitä, että määräaikaisuus olisi ollut perusteltua. Myös uuden opettajan palkkaaminen tilalle osoitti, ettei määräaikaisuudelle ollut hyväksyttävää perustetta.

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.