1 olli luukkainen

OAJ:n puheenjohtaja Olli Luukkainen

Opettajat ovat opetusalan tuoreen työolobarometrin mukaan sitoutuneita ja hyvin motivoituneita työhönsä. Opettajilla ja alan esimiehillä on kuitenkin tehtäviä enemmän kuin mihin työaika riittäisi. Työkuorma valuu reippaasti yli, joten opettajat kokevatkin voimakasta, jatkuvaa väsymystä ja stressiä.

Näin osoittaa tänään julkistettu opetusalan työolobarometri, johon vastasi 1 347 opettajaa, johtajaa ja rehtoria päiväkodeista yliopistoon.

– Erityisesti opetus- ja kasvatusalan esimiesten työkuorma on kyselyn perusteella kestämätön, ja yksikkökoon kasvu on lisännyt johtajien työmäärää entisestään. Päiväkodit, koulut ja oppilaitokset ovat opettajien mielestä kuitenkin toimivia työyhteisöjä. Neljä viidesosaa opettajista on innostuneita työstään ja kokee tyydytystä työnsä äärellä. Opettajat tekevät myös yhteistyötä entistä enemmän, OAJ:n puheenjohtaja Olli Luukkainen toteaa.

– Työkuorman hallitsemiseksi tarvitaan nopeasti toimenpiteitä. Yli puolet kaikista vastaajista koki, että työtä on liikaa. Esimiehistä vain runsas neljännes kertoo työajan riittävän. Reilu kolmannes opettajista koki myös, että ristiriitaiset odotukset vaikeuttavat työtä.

Työolobarometrin tulokset kyseenalaistavat myös kuntien leikkaukset. Erityisesti lomautuksilla on pelkästään kielteisiä vaikutuksia opettajien työhön ja työhyvinvointiin.

Luukkaisen mielestä tulokset pakottavat kiinnittämään uudella tavalla huomiota työuran keskivaiheilla olevien jaksamiseen. – Pelkät senioriohjelmat eivät riitä pidentämään työuria, vaan työhyvinvointia tukevat toimet on aloitettava jo nelikymppisistä lähtien. OAJ:n aineisto nostaa kiistämättömästi esiin sen, että työssäjaksamisen vahvistaminen ja johtamisen kehittäminen ovat keskeisimpiä ratkaistavia asioita tulevissa työurien pituutta ja eläkeikää koskevissa neuvotteluissa, Luukkainen tähdentää.

Opetusalan Ammattijärjestö OAJ:n laaja työolokysely tehtiin loka-marraskuussa 2013. Kyseessä on laatuaan ensimmäinen nimenomaan opettajien työkykyä ja työhyvinvointia koskeva selvitys. Vastaajat olivat ns. riviopettajia, jotka eivät toimi ammattiliiton luottamustehtävissä.

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.