Helsingin käräjäoikeus on 30.1.2013 antamassaan tuomiossa tuominnut Cadpool Oy:n toimitusjohtajan työsyrjinnästä 40 päiväsakkoon suuruudeltaan 4200 euroa. Käräjäoikeus katsoi, että työnantajan edustaja oli syyllistynyt työsyrjintään päättäessään työntekijän työsuhteen välittömästi tämän palattua perhevapailta. Sakkorangaistuksen lisäksi työnantaja velvoitettiin korvaamaan 1 500 euroa aiheuttamastaan kärsimyksestä työntekijälle.

Tapauksessa työntekijä oli ollut palaamassa pitkiltä perhevapailta aikaisempiin projektisihteerin tehtäviinsä. Työhönpaluun yhteydessä työntekijälle oli ilmoitettu, ettei yrityksellä ole tarjota hänelle kyseisiä tai muitakaan tehtäviä, vaan tämä irtisanotaan tuotannollisista ja taloudellisista syistä. Irtisanomisajaksi työntekijä sijoitettiin työnantajan varsinaisten toimistotilojen ulkopuolelle työskentelemään yksin.

Käräjäoikeus katsoi tuomiossaan, että työntekijän työsuhteen päättämiselle ei ollut asiallisia perusteita, vaan katsoi työsuhteen päättymisen johtuneen työntekijän perhevapaiden käytöstä. Käräjäoikeus katsoi, että työnantajalla olisi ollut velvollisuus järjestää perhevapailta palaavalle työntekijälle koulutusta muuttuneisiin tehtäviin. Niin ikään käräjäoikeus katsoi, että päätös työsuhteen päättämisestä oli tosiasiallisesti tehty jo ennen työntekijän työhönpaluuta, ja että työntekijän osaamista tai koulutustarpeita ei ollut selvitetty.

Työsuojelun vastuualueen lakimies Aki Eriksson muistuttaa, että työntekijän paluusuoja on Suomessa hyvin vahva. Työsopimuslain mukaan työntekijällä on oikeus palata perhevapaalta ensisijaisesti aikaisempaan työhönsä. Perhevapaan aikana työsuhdetta taas ei saa päättää tuotannollisilla ja taloudellisilla perusteilla, paitsi tilanteissa joissa työnantajan toiminta päättyy kokonaan.

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.