Mikko_Paatero_ja_Elmar_Vaher_30.1.2014

Suomi ja Viro ovat sopineet poliisiyhteistyöstä maiden välillä. Maat tehostavat erityisesti talous- ja kyberrikollisuuden torjuntaa.

Uusia yhteistyöalueita ovat laiton maahanmuutto, varautuminen lisääntyvään itäliikkuvuuteen sekä rikostorjunta liikenteessä eli nk. Road Policing.

Itäliikkuvuuteen varaudutaan mm. kouluttamalla poliiseja tuottamaan palveluja matkailijoille Venäjän kielellä. Liikennevalvonnassa pyritään hyödyntämään kansainvälisen liikennepoliisijärjestön (TISPOL) puitteissa suunniteltuja yhteisiä valvontateemoja ja samanaikaisia operaatioita.

Muita tämän vuoden painopisteitä ovat mm. alaikäisten alkoholin maahantuonti, tietojärjestelmien kehittäminen sekä suurten yleisötapahtumien turvallisuusjärjestelyt.

Yhteistyössä ja yhteisten operaatioiden suunnittelussa hyödynnetään entistä enemmän videoneuvottelujärjestelmiä.

Suomen ja Viron poliisit ovat tehneet tiivistä yhteistyötä jo 1990-luvun alusta saakka. Kansallisesti poliisihallitusten välinen yhteistyösuunnitelma on laadittu kirjallisesti vuodesta 2012 lähtien.

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.