jutta_urpilainen_2012_sdp

Valtiovarainministeri Jutta Urpilainen

Valtiovarainministeri Jutta Urpilainen patistaa suomalaista korkeakoulujärjestelmää vastaamaan työmarkkinoiden murrokseen. Urpilaisen mukaan pidemmällä aikavälillä vain osaamistason nostaminen on avain talouskasvuun Suomessa. Urpilainen puhui perjantaina 31.1.2014 Seinäjoen yliopistokeskuksen 10-vuotisjuhlissa.

– Suomi on tienhaarassa erityisesti siksi, että perinteinen vientiteollisuutemme on vaikeuksissa. Siihen on monia syitä, kuten talouden globalisaatio ja teollisten prosessien automatisaatio. Ratkaisukeinoista kuitenkin vain yksi on selkeä. Suomi menestyy osaamisella, Urpilainen sanoi.

Urpilaisen mukaan suomalainen koulutusjärjestelmä ei kuitenkaan pysty nykymallillaan vastaamaan muuttuneeseen tilanteeseen. Työvoiman koulutustason nousu on pysähtymässä. Seuraavan 17 vuoden aikana työikäisten korkeasti koulutettujen määrä lisääntyy noin yhtä paljon kuin 1990-luvulla kahdessa vuodessa.

Tilanteeseen olisi kuitenkin löydettävissä ratkaisuja. Korkeakoulutuksen tarjonta periaatteessa riittäisi korkeaankin koulutusasteeseen ja koulutusasteen nousuun.

– Korkeakoulujen aloituspaikoista vuosittain noin 15 000 menee ihmisille, joilla on jo korkea-asteen tutkinto tai opiskelupaikka. Eikä kaksi aloituspaikkaa saava ihminen valitettavasti muutu kahdeksi työntekijäksi, vaan vain yhdeksi, Urpilainen muistutti.

– Jos nämä paikat menisivät aidoille uusille, koulutustason nousu voisi hyvin jatkua, hän sanoi.

Urpilaisen mukaan Yliopistokeskuksilla on tärkeä rooli alueellisen kilpailukyvyn vahvistamisessa ja alueen toimijoiden tuomisessa yhteen. Yliopistokeskusten on arvioitava tulisiko niiden keskittyä alueen tarpeita eniten palvelevaan aikuis- ja täydennyskoulutukseen, silloin kun elinkeinorakenteessa tapahtuu muutoksia.

– Työelämässä on käynnissä suuri murros, jonka myötä koulutetun väestön osaamista tulee voida päivittää jatkuvasti. Väestöä tulee voida kouluttaa uudenlaisiin työtehtäviin ja työelämän kehitystä tulee voida tukea laadukkaalla, alueiden tarpeita palvelevalla tutkimus- ja kehitystyöllä. Tässä työssä näen yliopistokeskukset keskeisinä toimijoina, Urpilainen sanoi

– Suomen on nykyistä paremmin opittava tuottamaan, hankkimaan ja hyödyntämään tutkittua tietoa. Tulevaisuuden menestys ei synny halpatyöstä kilpailemalla, vaan entistä korkeamman osaamisen vaativasta tuotannosta, Urpilainen sanoi.

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.