Konnevesi_Lapinsalo_kuvaaja_TimoHalme_96dpi

Konnevesi: Lapinsalon rantautumispaikka. Kuva: Metsähallitus / Timo Halme

Ympäristöministeriössä käynnistetään lainsäädäntötyö Etelä-Konneveden ja Salon Teijon kansallispuistojen perustamiseksi kuluvan hallituskauden aikana. Hallituksessa on linjattu, että esitykset uusiksi kansallispuistoiksi viedään eduskunnan käsiteltäväksi kevään aikana. Tavoite on, että lait astuvat voimaan viimeistään 1.1.2015.

Ympäristöministeri Ville Niinistö iloitsee uusista kansallispuistoista: ”Kansallispuistot ovat luonnonsuojeluverkostomme kruunu. Niiden kautta kaikilla suomalaisilla on mahdollisuus tutustua arvokkaimpaan luontoomme. Etelä-Konneveden ja Salon Teijon kansallispuistot tuovat luonnonsuojeluverkostoon merkittävän lisän. Luontoarvojen turvaamisen ohella tärkeää on, että uusilla kansallispuistoilla on aidosti positiivinen vaikutus alueiden työllisyyteen ja matkailuun.”

Etelä-Konnevedellä saaristo- ja vuoriluontoa

Konneveden ja Rautalammin kuntien alueella sijaitseva Etelä-Konneveden alue tuo kansallispuistoverkostoon pohjoissavolaista ja keskisuomalaista järvisaaristo- ja vuorimaata.

”Alueella on upeita kallioalueita ja jyrkänteitä sekä vanhoja luonnonmetsiä. Alueen vesireitin ansiosta Konnevedellä on mahdollisuus yhdistää kalastus ja muu erämatkailu hyvin toisiinsa. On ollut hienoa nähdä paikallisten vahva yhteinen tuki ja tahto kansallispuiston perustamiselle”, Niinistö sanoo.

Puiston alueeseen rajautuu yksityismaiden rauhoitusalueita, mikä takaa eteläisen Konneveden ranta- ja vesistömaiseman säilymisen. Kunnissa on jo nyt matkailuyritysten toimiva verkosto, joka tulee palvelemaan kansallispuistokävijöitä monipuolisesti.

Salon Teijosta kallioisia rantoja ja luonnon rikkautta

Salon Teijon kansallispuistosta tulee lounaisen rannikon ainoa mannerpuisto.

”Salon Teijossa on lounaisen rannikon mahtavia kalliojyrkänteitä, monimuotoisia soita ja etelärannikon yhtenäisimpiä metsäalueita. Alueella on mahdollisuus nousta entistä merkittävämmäksi luontomatkailukohteeksi esimerkiksi koululaisille, eläkeläisille ja ulkomaisille matkailijoille. Salon seudulle kansallispuisto on merkittävä piristysruiske. Salon kaupunki, alueen matkailuyrittäjät ja monet paikallistahot ovatkin ajaneet aktiivisesti kansallispuiston perustamista”, Niinistö toteaa.

Teijo_Lähteensuo_kuvaaja_EmmaKosonen_96dpi

Teijossa on monipuolisesti erilaisia soita. Kuvassa Hamarijärven eteläpuolella oleva Lähteensuo tammikuussa 2013. Kuva: Emma Kosonen

Alueen luontotyyppien kirjo on mittava, myös alueen linnusto on rikas. Teijon luontoympäristö rajautuu luontevasti Mathildedalin kulttuuriympäristöön, jossa on jäljellä vanhan ruukkiyhdyskunnan rakennusperintöä. Kansallispuistona Teijo muodostaa puistoparin läheisen Saaristomeren kansallispuiston kanssa, mikä luo uusia mahdollisuuksia matkailun kehittämiseen.

Teijo_Matildanjärvi_kuvaaja_LeifLindgren_96dpi

Teijo: Matildanjärvi jäidenlähdön aikaan. Kuva: Metsähallitus/Leif Lindgren

Salon Teijon lakiesityksen valmistelussa tullaan neuvottelemaan erikseen metsästykseen ja virkistyskalastukseen liittyvistä järjestelyistä.

Lapin käsivarren ja Olvassuon alueita kehitetään selvitysten perusteella

Metsähallituksen selvitysten mukaan myös Lapin käsivarren suurtuntureiden ja Olvassuon kansallispuistot olisivat hyvä lisä nykyiseen puistoverkostoon. Näiden puistojen perustamista ei kuitenkaan esitetä tällä hallituskaudella.

Lapin käsivarren suurtuntureiden osalta käynnistetään jatkotyö yhdessä paikallistahojen kanssa. Ympäristöministeriön tavoitteena on asettaa laajapohjainen työryhmä, joka pyrkii löytämään paikallistahojen kanssa yhteisen näkemyksen luonnonsuojelun, luontomatkailun ja alueen muiden käyttötapojen yhteensovittamiseksi.

Olvassuolla metsästystä ei tällä erää pystytä järjestämään kansallispuistoilta edellyttämällä tavalla. Olvassuolla selvitetään kuitenkin mahdollisuuksia eheyttää alueen suojelukokonaisuutta ja edistää suoluontomatkailua.

Kuluvan Suomenlahti-vuoden 2014 aikana selvitetään lisäksi Saaristomeren ja Suomenlahden kansallispuistojen laajentamistarpeet ja -mahdollisuudet, merellisten ekosysteemien kannalta sekä Porkkalan rooli osana Suomenlahden mereisten suojelualueiden verkostoa.

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.