Pohjanmaan käräjäoikeus on 31.1.2014 antamallaan tuomiolla tuominnut metallialan yrityksen toimitusjohtajan 50 päiväsakkoon ja tuotantopäällikön 40 päiväsakkoon työturvallisuusrikoksesta sekä vammantuottamuksesta. Yhtiö tuomittiin 5.000,00 euron yhteisösakkoon.

Käsiteltävänä oli maaliskuussa 2011 sattunut työtapaturma, jossa loukkaantui yhtiön työntekijä. Työntekijä oli ollut poraamassa säteisporakoneella reikiä vauhtipyörään, kun hänen kätensä oli tarttunut poranterän ympärille. Porasta puuttui istukan suojus. Poranterä oli ollut asennettuna pikaistukalla, joka löystyi helposti, jolloin poranterä alkoi poran käydessä heilua. Kyseinen löystyminen oli ollut yhtiössä kaikkien tiedossa, ja työntekijöitä oli käsketty varovasti koskemaan pyörivään istukkaan terän kiristämiseksi. Työntekijä itse kuitenkin sanoi tarttuneensa terään vahingossa terän alettua heilua. Työsuojeluviranomainen totesi, että koneen vaara-alueelle ei saa päästä koneen ollessa käynnissä.

Käräjäoikeus totesi, että syy terään tai istukkaan koskemiseen jäi epäselväksi. Käräjäoikeus kuitenkin katsoi, että liikkuvan terän koskettaminen on ollut mahdollista sen vuoksi, että yrityksessä oli laiminlyöty vaarojen tunnistaminen ja arviointi, ja että tämän vuoksi on jäänyt ryhtymättä toimenpiteisiin viallisen istukan aiheuttaman vaaran poistamiseksi. Työntekijöille on lisäksi annettu vaarallista opetusta epäkuntoisen laitteen käyttämiseksi. Käräjäoikeuden mukaan laiminlyönti on johtunut muilta osin huolimattomuudesta, mutta säteisporakoneen korjaamatta jättäminen on katsottava olleen tahallista, koska kyseinen vika on ollut vuosia työnjohdon tiedossa.

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualue muistuttaa, että työnantajalla on velvollisuus pitää työväline säännöllisellä kunnossapidolla ja huollolla turvallisena koko sen käyttöiän ajan. Vaara- ja haittatekijät tulee poistaa. Vaarojen selvittäminen ja arviointi on tärkeä työväline näiden velvollisuuksien täyttämiseksi.

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.