6547635437247632547623

Kuva: Puolustusvoimat

Tasavallan presidentti Sauli Niinistö on nimittänyt kommodori Rami Peltosen puolustusministeriön vanhemman osastoesiupseerin virkaan 1.2.2014 lukien kolmen vuoden määräajaksi. Kommodori Peltonen toimii puolustusministeri Carl Haglundin sotilasneuvonantajana.

Kommodori Rami Peltonen (s.1964) on palvellut aikaisemmin osastoesiupseerina, sektorijohtajana ja erityistehtävässä pääesikunnassa, laivueen komentajana ja valvontapäällikkönä Suomenlahden Meripuolustusalueella, vanhempana osastoesiupseerina Merivoimien Esikunnassa ja opettajana Maanpuolustuskorkeakoulussa. Yleisesikuntaupseerin tutkinnon Peltonen suoritti vuonna 1999 Försvarshögskolanissa Ruotsissa.

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.