OAJ on huolissaan siitä, että oppilaiden oikeus oppimisen tukeen ei toteudu käytännössä. Opetus- ja kulttuuriministeriön selvityksestä ilmenee, että kolmiportaisen tuen toimeenpanossa on huomattavia alueellisia eroja.

Opetus- ja kulttuuriministeriö on laatinut eduskunnan sivistysvaliokunnalle selvityksen kolmiportaista tukea koskevan lain vaikutuksista. Ministeriö katsoo, että kunnat ovat edistyneet kolmiportaisen tuen toimeenpanossa, mutta kuntakohtaiset erot ovat suuria.

OAJ:n erityisasiantuntija Jaakko Salo pitää selvityksen antamaa kuvaa oppimisen tuen toteutumisesta huomattavasti todellisuutta ruusuisempana. Annetussa selvityksessä on keskitytty pääosin kuntien suunnitelmien ja hallinnon tasoon. Oppilaiden käytännössä saaman tuen tasolla tilanne on huomattavasti synkempi. Tämä ilmenee muun muassa OAJ:n viime vuonna laatimasta selvityksestä.

– Hallinnollisia käytäntöjä ja byrokratiaa on kehitetty ja lomakkeet on saatu kohdilleen, mutta oppilaat eivät käytännössä saa riittävää tukea. Puutteita on esimerkiksi erityisopetuksen ja oppilashuollon palveluiden saatavuudessa. Muutenkin rajallisista resursseista suuri osa käytetään byrokratian pyörittämiseen. Opettajien työmäärää uudistus on myös selvästi kasvattanut, Salo sanoo.

Ministeriön selvityksen mukaan tukimuodoista vahvinta, erityistä tukea, saavien oppilaiden määrä on kääntynyt laskuun, mutta tehostettua tukea saavien oppilaiden osuus kasvanut. Erityistä tukea saa 7,6 prosenttia ja tehostettua tukea 5,1 prosenttia kaikista perusopetuksen oppilaista. Alueellisesti erityisen ja tehostetun tuen oppilasmäärissä on suuria eroja.

– Esimerkiksi Opetushallituksen matematiikan arviointi syksyltä osoitti sen, ettei tehostettu tuki erityisen tuen tavoin takaa oppilaalle todellista tukea, kuten tukiopetusta tai osa-aikaista erityisopetusta. Intensiivistä tukea saavien oppilaiden määrä on siis täten pienentynyt. Myös alueelliset vaihtelut ovat niin suuria, että koulutuksellisen tasa-arvon toteutuminen voidaan tämän valossa kyseenalaistaa, Salo sanoo.

Ministeriö selvitti myös opetusryhmien koon muutoksia. Vaikka keskimääräinen opetusryhmän koko on pienentynyt, opiskelee suuri määrä oppilaita edelleen ylisuurissa ryhmissä. Oppilaiden erityisen tai tehostetun tuen tarve ei myöskään vaikuta ryhmäkokoon, vaikka tämä olisi tärkeää oppilaiden saaman tuen kannalta. OAJ vaatiikin, että ryhmäkoosta säädetään laissa ja erityisen sekä tehostetun tuen lasten vaikutus ryhmäkokoon kirjataan lakiin.

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.