Tampereen kaupunginhallitus esittää valtuustolle, että keskusjätevedenpuhdistamo rakennetaan Tampereelle Sulkavuoreen.
Suunnittelun eri vaiheissa on ollut esillä eri sijoittumisvaihtoehtoja. Hankkeessa mukana on nyt kuusi kuntaa; Kangasala, Lempäälä, Pirkkala, Tampere, Vesilahti ja Ylöjärvi.

Mitoitusennusteessa liittyjämääräksi vuonna 2040 on arvioitu 360 100 asukasta. Hankkeessa nyt mukana olevien kuuden kunnan jätevesistä käsitellään jo nykyään 96 % Tampereella.

Hankkeen painopiste on siten siirtynyt entistä enemmän Tampereelle. Tästä syystä on etsitty tarkoitukseen sopivia kalliotiloja Tampereen alueelta. Selvitysten perusteella sijoituspaikkavaihtoehdoksi on valittu Sulkavuori. Kuntien tavoitteena on Sulkavuoren keskuspuhdistamolla ratkaista jätevedenpuhdistus useiksi kymmeniksi vuosiksi eteenpäin, niin että puhdistuskapasiteetti ja – teknologia riittää myös mitoitusvuoden 2040 jälkeenkin.

Kuntien tavoitteena on myös vapauttaa nykyisten jätevedenpuhdistamoiden alueet muuhun maankäyttöön.

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.