500px-Espoo.vaakuna.svg

Espoon terveyspalvelujen johto esittää sosiaali- ja terveyslautakunnalle, että Puolarmetsän terveysaseman palvelut ostetaan jatkossa yksityiseltä palveluntuottajalta. Esitystä käsitellään lautakunnan kokouksessa 26.2.

Jos lautakunta hyväksyy esityksen, yksityisen palveluntuottajan hankinta käynnistyy kevään aikana. Tavoitteena on, että yksityisen palveluntuottaja aloittaa toimintansa Puolarmetsän terveysaseman tiloissa loppuvuonna 2014. Terveysaseman ja laboratorion palvelut jatkuvat Puolarmetsässä normaalisti, asiakkaiden ei tarvitse ryhtyä toimenpiteisiin.

Uudistus lisää asiakkaiden valinnanmahdollisuuksia ja nopeuttaa kiireettömään hoitoon pääsyä. Samalla saadaan pysyvämpää lääkärityövoimaa ja vähennetään vaihtuvien sijaisten, vuokratyövoiman ja ostopalvelujen käyttöä. Espoolla on hyviä kokemuksia yksityisen toimijan operoimasta Oma Lääkärisi Espoontori  -terveysasemasta. Asiakkaat ovat päässeet kiireettömään hoitoon muutamassa viikossa ja olleet tyytyväisiä hoitoonsa, ja samalla kustannukset ovat pysyneet kurissa.

Matinkylän ja Olarin terveysasemapalvelut kerralla kuntoon
Espoon terveysasemapalvelut ovat kehittyneet monella mittarilla myönteiseen suuntaan vuonna 2013. Hoitoon pääsee paremmin, asiakastyytyväisyys on noussut ja lääkärisijaisten saanti parantunut. Laboratorio- ja kuvantamistutkimusten käyttö kehittyy oikeaan suuntaan. Lähetemäärät erikoissairaanhoitoon näyttävät olevan laskussa. Myönteinen kehitys ei ole kuitenkaan täysimääräisesti ulottunut Matinkylän ja Olarin alueelle.

Puolarmetsän terveysaseman asiakkailla on jo pitkään ollut vaikeuksia päästä kiireettömään hoitoon. Tärkein syy tähän on pula vakituisista terveyskeskuslääkäreistä. Olemme joutuneet turvautumaan laajasti vuokratyöhön ja sijaisiin, mikä heikentää hoidon jatkuvuutta ja lisää kustannuksia. Siksi tarvitaan uusia avauksia“, sanoo terveyspalvelujen johtaja Eetu Salunen.

Puolarmetsän ja Matinkylän terveysasemien nykyinen henkilöstö siirtyy joko Matinkylän terveysasemalle tai terveyspalvelujen muihin toimipisteisiin. Näin voidaan vähentää vuokratyövoiman ja sijaisten käyttöä. Henkilöstövaikutusten odotetaan olevan vähäisiä. Kenenkään työsuhde ei pääty muutoksen vuoksi: vakinaiset työsuhteet jatkuvat toistaiseksi ja määräaikaiset työsuhteet jatkuvat määräajan loppuun saakka. Henkilöstöllä on mahdollisuus esittää toivomuksensa omasta sijoituspaikastaan. Puolarmetsän ja Matinkylän terveysasemilla työskentelee nyt 32 henkilöä.

Kaupungin omat terveysasemat muodostavat jatkossakin palvelujen kivijalan, vaikka osa palveluista hankitaan yksityisiltä toimijoilta. Omaa toimintaa kehitetään jatkuvasti yhteistyössä henkilöstön kanssa. Omien terveysasemien ja yksityisen palveluntuottajan toimintaa seurataan samoilla kriteereillä, joita ovat hoitoon pääsy, hoidon laatu ja vaikuttavuus, asiakastyytyväisyys, tuotantokustannukset ja Espoon kaupungin maksamien resurssien rationaalinen käyttö.

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.