Nopeusvalvontaa 124

Poliisin julkaisemissa tilastoissa on ollut virheellisiä tietoja liikennerikkomusten määristä. Virhe on syntynyt tietojen siirrossa automaattisen kameravalvonnan järjestelmästä poliisin rikosilmoitusjärjestelmään.

Liikennerikkomuksia tehdään vuosittain noin puoli miljoonaa. Viime vuodelle oli kohdentunut virheellisesti noin 14000 ylinopeudesta johtunutta liikennerikkomusta, jotka tapahtuivat toissa vuoden puolella. Määrä on noin viisi prosenttia kaikista nopeusrajoitusten rikkomisista, joita oli viime vuonna noin 308 000 ja toissa vuonna noin 280 000.

Tilastoinnissa tapahtunut virhe perustuu poliisin rikosilmoitusjärjestelmään (Patja) tehtävässä siirrossa vuodenvaihteessa 2012-2013 ilmenneeseen sovellusvirheeseen. Tekninen ongelma on korjattu heti havaitsemisen jälkeen. Siinä yhteydessä ei kuitenkaan huomattu itse tietojen kohdentumista väärälle ajanjaksolle.

Poliisin rikosilmoitusjärjestelmä on tarkoitus korvata tämän vuoden aikana.

Poliisihallitus tulee asettamaan työryhmän, jonka tehtävänä on pohtia poliisin tilastoinnin kehittämistä. Tavoitteena on tilastoinnin selkeyden, avoimuuden, läpinäkyvyyden ja ajantasaisuuden lisääminen, jotta kokonaisuus palvelee jatkossa entistä paremmin yhteiskuntaa.

Tämän lisäksi Pohjoismaiset poliisiylijohtajat ovat perustaneet yhteispohjoismaisen työryhmän, jossa kehitetään tilastointimenetelmiä eri maiden poliisiviranomaisten kesken.

Poliisin hallintorakenteen uudistuksen vaikuttavuuden seuraamisen virhe ei vaikuta. Seuranta perustuu muun muassa käytettyihin henkilötyövuosiin ja poliisin suoritteisiin, ei rikosten määriin.

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.