Bra bild pa Anna-Maja profil

Oikeusministeri Anna-Maja Henriksson

Rikosuhrimaksun käyttöönotolla voidaan oikeusministeri Anna-Maja Henrikssonin mukaan merkittävästi parantaa rikoksen uhrin asemaa tulevaisuudessa. Ministeri kertoi uudistukseen liittyvän lainvalmistelutyön käynnistymisestä Rikosuhripäivystyksen 20-vuotisjuhlaseminaarissa Helsingissä tänään 5. helmikuuta.

– Vaikka rikoksen uhrin asemaa on viime vuosina pyritty parantamaan monin eri tavoin, on vielä paljon tehtävää, jotta tarpeenmukaiset tukipalvelut voidaan turvata uhreille yhdenvertaisina. Tukipalveluja tarjoavien järjestöjen toiminnalle pysyvän rahoituksen puuttuminen ja epävarmuus rahoituksen jatkuvuudesta muodostaa suuren ongelman.

– Taloudellisesti vaikeina aikoina on erityisen tärkeää, että huolehdimme niistä ihmisistä, jotka tarvitsevat yhteiskunnan tukea eniten. Rikosten uhrit ovat yksi tällainen ryhmä, Henriksson painotti.

– Rikosuhrimaksussa kyse on täysin uudenlaisesta rahoitusmallista, jossa rikoksentekijä velvoitetaan osallistumaan uhrien tukipalveluiden rahoittamiseen. Rikoksentekijältä perittävä maksu toimisi rikosuhripalveluiden uutena tulonlähteenä ja sillä katettaisiin osa tukipalveluiden kuluista, Henriksson totesi.

Hallitus päätti viime syksynä rakennepoliittisen ohjelman hyväksymisen yhteydessä turvakotien siirtämisestä valtion vastuulle vuoden 2015 alusta.

– Vastuu turvakotipalvelujen rahoituksesta siirtyy valtiolle, mikä toivoakseni takaa nykyistä paremmin sen, että turvakotiin pääseminen ei ole riippuvaista yksittäisten kuntien taloudesta ja ostopalvelupolitiikasta. Samassa yhteydessä turvakodeista tullaan säätämään lailla, mikä sekin on huomattava parannus nykytilanteeseen, Henriksson sanoi.

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.