Palola_mediakuva5

STTK:n puheenjohtaja Antti Palola Valokuvaaja: Liisa Valonen

Maan hallitus päätti omistajapoliittisen periaatepäätöksen yhteydessä, että valtion omistajapolitiikalla tuetaan kasvua ja työllisyyttä. STTK pitää linjausta hyvänä ja odottaa, että se myös pannaan toimeen.
– Tosiasia on, että työntekijöiden määrää valtio-omisteisissa yhtiöissä on vähennetty tällä hallituskaudella tuhansilla, puheenjohtaja Antti Palola sanoo.

Valtion kokonaan omistama sijoitusyhtiö Solidium toimii ankkuriomistajana Suomen merkittävimmissä teollisuusyrityksissä. Valtio kykenee STTK:n mielestä käyttämään merkittävää valtaa jokaisessa yhtiössä, jos tahtoa on.
– Solidium-yhtiöistä useat ovat suomalaisen teollisen rakenteen tukipaaluja ja työllistävät itse sekä alihankkijoittensa kautta kymmeniä tuhansia suomalaisia. STTK esittää, että hallitus arvioi uudelleen omistajaroolinsa Solidium-yhtiöissä. Keskeisenä tavoitteena pitää olla työpaikkojen säilyminen ja kotimaisten investointien kasvattaminen.

Palkansaajat ovat sitoutuneet työllisyys- ja kasvusopimuksessa palkkamalttiin kasvun ja työllisyyden vahvistamiseksi. STTK odottaa valtio-omistajalta samaa malttia myös osinkojen suhteen.
– Valtion pitää arvioida omistamiensa yhtiöiden osinkopolitiikkaa niin, että sillä edistetään kotimaisia investointeja. Omistajan hyvä henkilöstöpolitiikka on nähtävä yrityksen arvon kasvattajana. Jos yhtiö irtisanoo ihmisiä eikä investoi Suomeen, mutta kuitenkin maksaa reilua osinkoa omistajilleen, on vaikea ymmärtää, miten tällaisella omistajapolitiikalla edistetään kasvua ja työllisyyttä, Palola hämmästelee.

Omistajaohjauksesta vastanneiden ministereiden puheissa on useaan kertaan painotettu yritysvastuun merkitystä. Periaatepäätöksessä on erikseen mainittu asiat, jotka yhtiöiden pitää raportoida. Vastuullisuus on muutakin kuin puheita ja raportteja, ja STTK toivoo, että hallitus antaa perusteellisen selvityksen yritysvastuun kehittymisestä omistamissaan yhtiöissä.
STTK:n hallitus keskusteli helmikuun kokouksessaan valtion omistajaohjauksesta. Keskustelussa todettiin, että suomalaisen omistajuuden pitkässä historiassa ollaan tultu tilanteeseen, jossa vähintä on, että hallitus toteuttaa itse itselleen asettamansa tavoitteet.
– Tarvitaan siis omistajapoliittinen ryhtiliike, puheenjohtaja Antti Palola sanoo.

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.