siberian_wolf-wide

Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos arvioi Suomen susikannan kooksi tällä hetkellä 140–155 sutta. Viime vuonna helmikuun alussa susia oli 120–135.

Kannan painopiste on edelleen itäisen Suomen kannanhoitoalueella, jossa susien määräksi arvioidaan 70–75 yksilöä (edellisvuonna 77–78 sutta). Eniten susien määrä on lisääntynyt läntisessä Suomessa. Vuonna 2013 alueella arvioitiin olevan 40–45 sutta, nyt susia on 65–70. Poronhoitoalueella susia on 5?10 yksilöä (edellisvuonna 4–5 ).

Arvion perustana ovat tunnetut laumat ja kahdestaan liikkuvat sudet, jotka ovat todennäköisiä susipareja. Laumojen määrä kasvoi viime vuoden 10 laumasta 16 laumaan. Susiparien määrä puolestaan laski 19:stä 14 pariin. Yksinään liikkuvien susien osuus on noin 15 prosenttia talvisesta susikannasta. Huomattava osa itärajalla havaituista laumoista ja pareista liikkuu sekä Suomen että Venäjän puolella. Näistä yksilöistä Suomen keskimääräiseen susikanta-arvioon laskettiin mukaan puolet. Jos kanta-arvioon lasketaan mukaan molemmin puolin rajaa liikkuvien laumojen sudet, saadaan kokonaisyksilömääräksi 150–170 sutta (viime talvena 140–150).

susikanta_2006_2014

 

Suomen susikannan koko vuosina 2006-2014. Kuvassa harmaana esitetty alue
perustuu RKTL:n vuosittain antamiin susikanta-arvioihin.

Suuressa osassa eteläistä ja keskistä Suomea lumipeite muodostui vasta vuodenvaihteen jälkeen. Tämä on lyhentänyt jälkihavaintojen tekemiseen käytettävää aikaa, minkä takia arvioon liittyy viime vuotta enemmän epävarmuutta. Etenkin Virtain, Kärsämäki-Pyhäntä-Haapajärvi-alueen ja Mujejärven havaintomäärät ovat toistaiseksi vähäisiä tarkempaa arviota varten.

RKTL teki arvion yhteistyössä useiden eri tahojen kanssa. Havaintotiedot arviota varten saatiin petoyhdyshenkilöverkostolta, Metsähallitukselta, poroisänniltä, Suomen riistakeskukselta sekä rajavartijoilta. Laajaa havaintoaineistoa tukee GPS-laitteilla merkittyjen susien antama paikkatieto reviirien rajoista. Lisäksi RKTL teki omaa maastotyötä Suomen susikannan ydinalueella Kainuussa, Ylä-Savossa, Pohjois-Karjalassa, Satakunnassa ja Varsinais-Suomessa.

RKTL:n lausunto susikannasta (pdf)

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.