Liikennevirasto  E18 Hamina–Vaalimaa - Google Chrome_2014-02-06_12-57-37

Liikennevirasto on valinnut ensimmäiset kumppanit E18 Hamina-Vaalimaa -tiehankkeeseen, joka on lähivuosien suurimpia väylähankkeita 660 miljoonan euron arvollaan. Uusi reitti Haminasta itään on viimeinen osa E18-moottoritietä, joka kulkee halki Suomen Turusta itärajalle. Kyseessä on elinkaarimallilla toteutettava hanke, jonka rahoituksen ja juridiikan neuvonantajana toimivat Inspira ja Hannes Snellman. Teknisenä konsulttina toimii Sweco PM ja viestinnästä vastaa AC-Sanafor.

Ensimmäiset kumppanisopimukset kilpailutettiin viime syksynä ja tekijät aloittivat vuoden alussa. Hankkeen taloudelliset ja oikeudelliset neuvonantopalvelut sisältävät muun muassa hankkeen taloudellisen mallintamisen, riskikartoituksen, tarjouspyyntö- ja sopimusdokumentaation laatimisen sekä sopimusneuvotteluihin osallistumisen.

Tekninen konsultointi pitää sisällään muun muassa tarjouspyynnön valmistelua, tarjousten selonottoa, sopimusneuvotteluita, hankintapäätöksen valmistelua, lisä- ja muutostöiden hallintaa ja laadunhallinnan koordinointia. Viestintäkonsultti vastaa hankkeen viestinnän käytännön toteutuksesta.

Elinkaarihankkeen pohjustus käynnissä

Tien rakentaminen toteutetaan elinkaarimallilla. Liikennevirasto tekee siis kilpailuttamansa kumppanin kanssa palvelusopimukseen, johon kuuluvat rahoitus, rakennussuunnittelu, rakentaminen ja noin ylläpito noin vuoteen 2035. Liikenneviraston aiemmat elinkaarimallin tiehankkeet ovat olleet E 18-reitin Kotka–Koskenkylä ja Lohja–Muurla -moottoritie, sekä valtatie 4:n Järvenpää–Lahti -väli.

– Tällä hetkellä esittelemme hanketta kansainvälisille rahoittajille eri tavoin. Hankkeen kilpailutus on käynnistynyt ja tarkoitus on allekirjoittaa palvelusopimus kesällä 2015, kertoo projektijohtaja Lars Westermark Liikennevirastosta.

Hamina-Vaalimaa -hanke viimeistelee E18-moottoritien Turusta itärajalle. Elinkaarihankkeen 660 miljoonan euron määrärahalla rakennetaan mm. 32 kilometriä uutta tietä, viisi eritasoliittymää, kaksi levähdysaluetta ja 34 siltaa sekä yksi tunneli (250 m). Työt aloitetaan Vaalimaan raja-aseman raskaan liikenteen uudelleenjärjestelyistä syys-talvella 2015. Vaalimaalle valmistuu muun muassa 500 rekan pysäköintialue. Hankkeen seurauksena valtatie 7:n itäpäätä kuormittavat rekkajonot poistuvat ja liikenneturvallisuus paranee merkittävästi. Matka-ajat ovat myös paremmin ennakoitavissa. Tie on täysin valmis 2017-2018.

www.liikennevirasto.fi/e18vaalimaa

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.