17fcd9f7a8ed6b1ddb3b82c6c96e76dc08e0c7d9

Karttaan on merkitty viisi maata, joista tuleville ulkomaalaisille myönnettiin eniten oleskelulupia vuonna 2013. Kun viet hiiren maan päälle, näet kuinka moni kyseisen maan kansalainen sai oleskeluluvan ja mitkä olivat lupien perusteet (työ = sininen, perheside = vihreä, opiskelu = keltainen). Tilastossa on mukana Maahanmuuttoviraston vuonna 2013 myöntämät ensimmäiset oleskeluluvat, joita myönnettiin 17 503.

VUONNA 2013 ENITEN OLESKELULUPIA SAIVAT PERHEENJÄSENET

Vuonna 2013 Maahanmuuttovirasto myönsi oleskeluluvan 17 503 hakijalle.

Suurin osa luvista myönnettiin joko perhesiteen, opiskelun tai työn vuoksi. Perhesiteen perusteella luvan sai 37 prosenttia kaikista luvan saaneista (6 460 henkilöä). Toiseksi eniten lupia saivat opiskelijahakijat, joita oli 31 prosenttia kaikista luvan saaneista (5 426 henkilöä), ja kolmanneksi eniten oleskelulupia myönnettiin työnteon perusteella, yhteensä 28 prosenttia (4 938 henkilöä).

Kielteisen päätöksen sai 22 prosenttia hakijoista (5 005 henkilöä).

Vuoden 2013 oleskelulupatilastoissa ei ole merkittäviä muutoksia edelliseen vuoteen verrattuna. Myönnettyjen oleskelulupien määrä on pysynyt samalla tasolla kuin aikaisempina vuosina. Suurimmat hakijakansalaisuudet olivat samat ja oleskelulupien hakemusmäärä oli vain muutama vähemmän kuin edellisenä vuonna (21 259, 2012: 21 264).

Venäläiset suurin hakijakansalaisuus

Oleskelulupaa haki vuonna 2013 yhteensä 21 259 henkilöä (2012: 21 264). Eniten oleskelulupia hakivat venäläiset (4 128; 2012: 4 731). Toiseksi eniten lupia hakivat intialaiset (1 744, 2012: 1 179) ja kolmanneksi eniten kiinalaiset (1 698, 2012: 1 566).

Hakuperusteista suosituin oli edellisvuosien tapaan perheside, kaikkiaan 42 prosenttia (8 950, 2012: 8 614) hakijoista halusi muuttaa perheenjäsenensä luokse Suomeen. Toiseksi eniten lupia haettiin työnteon (5 800, 2012: 5 744) ja kolmanneksi eniten opiskelun perusteella (5 755, 2012: 6 023).

Hakemuksista 18 prosenttia (3 888) jätettiin sähköisen asiointipalvelun kautta. Erityisesti opiskelijat hakivat lupaa sähköisesti: opiskelijahakemuksista yli puolet (54 %) pantiin vireille sähköisesti.

Useimpia Maahanmuuttoviraston myöntämiä oleskelulupia voi hakea sähköisesti. Sähköinen asiointi nopeuttaa hakemuksen käsittelyn aloittamista, sillä hakemus siirtyy nopeasti viranomaiselta toiselle. Hakija voi myös seurata hakemuksensa etenemistä sähköisen palvelun kautta.

Paluumuuttajia on vähemmän ja erityisasiantuntijoita enemmän

Entisen Neuvostoliiton alueelta muuttavien paluumuuttajien määrä vähenee tasaisesti. Hakijoita oli vuonna 2013 enää 250 (2012: 326). Paluumuuttojono suljettiin 1.7.2011, ja jonoon ennen sitä ilmoittautuneet pystyvät hakemaan oleskelulupaa Suomeen viiden vuoden määräaikana, joka päättyy 1.7.2016.

Pientä kasvua näkyi esimerkiksi erityisasiantuntijoiden määrässä. Erityisasiantuntijoita ovat esimerkiksi IT-alan erityisosaajat. Erityisasiantuntijan työperusteista oleskelulupaa haki vuonna 2013 995 henkilöä (2012: 748).

Oleskelulupien tilastointitapaa on tehostettu

Maahanmuuttovirasto muutti tilastointiperusteitaan vuonna 2013 entistä täsmällisemmäksi. Nykyisin oleskelulupatyyppi tilastoidaan päätöksen eikä hakemisperusteen mukaan. Jos asiakas on pannut hakemuksen vireille virheellisesti esimerkiksi muun ulkomaalaisen muuna omaisena, mutta päätöstä tehtäessä hakuperuste on korjattu kansainvälistä suojelua saaneen muuksi omaiseksi, päätös tilastoidaan kansainvälistä suojelua saaneen muuksi omaiseksi.

Tästä johtuen jotkin luvut saattavat poiketa hieman edellisinä vuosina julkaistuista luvuista. Erot tilastoissa ovat kuitenkin hyvin pieniä.

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.