Old Television - Google-haku - Google Chrome_2014-02-06_14-18-51

Hallitus esittää, että vielä maksamatta olevien televisiomaksujen perinnästä luovuttaisiin kuluvan vuoden jälkeen. Esitys sisältyy ehdotukseen valtion televisio- ja radiorahastolain muuttamisesta.

Hallitus esitti asiaa koskevan lain muuttamista 6. helmikuuta. Muutos tulisi voimaan 1.1.2015.

Ennen vuotta 2013 erääntyneiden televisiomaksujen perintää on jatkettu rahastolain edellyttämällä tavalla. Kuluvana vuonna toiminnasta aiheutuvat kustannukset nousevat kuitenkin vanhoista maksuista saatavia tuloja suuremmiksi.

Tästä syystä hallitus katsoo, ettei perimistä tulisi jatkaa niin pitkään kuin nykyinen rahastolaki edellyttää eli vuoden 2017 loppuun saakka.

Valtion televisio- ja radiorahastossa on myös asiakkaiden liikaa maksamia televisiomaksuja, jotka palautetaan maksajille. Lainmuutos tarkoittaa sitä, että ne maksut, joita ei ole saatu palautettua vuoden 2014 loppuun mennessä, tuloutettaisiin valtion televisio- ja radiorahastoon.

Viestintävirasto on aktiivisesti pyrkinyt palauttamaan liikaa maksetut televisiomaksut maksajille. Palauttamisyrityksiä jatketaan vielä koko kuluvan vuoden.

Yleisin palauttamisen estävä syy on se, että palautuksen saaja ei pyynnöstä huolimatta ole toimittanut yhteystietojaan tai tilinumeroaan palautuksen tekemistä varten.

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.