Yksin oleminen on lisääntynyt viimeisen 10 vuoden aikana. Koko väestön tasolla valveillaoloajasta vietettiin yksin noin seitsemän tuntia vuorokaudessa. Yksinolon lisääntyminen on nähtävissä sekä miehillä että naisilla ja myös kaikissa ikäryhmissä. Eniten yksin viettivät aikaa 65 vuotta täyttäneet naiset. Koko väestön tasolla miehet viettivät enemmän aikaa yksin kuin naiset.

Naisten yksinolo valveillaoloaikana iän mukaan 1999–2000 ja 2009–2010, 10 vuotta täyttäneet, minuuttia/vuorokausi:

akay_2009_06_2014-02-06_tie_001_fi_001

Yksinolo voi tarkoittaa paitsi yksin kotona tai ulkona olemista, myös esimerkiksi vetäytymistä omaan huoneeseen, vaikka kotona olisikin muita ihmisiä. Yhdessäolo ei välttämättä tarkoita sitä, että tehdään jotain yhdessä, vaan riittää kun ollaan toisen läheisyydessä.

Miesten yksinolo valveillaoloaikana iän mukaan 1999–2000 ja 2009–2010, 10 vuotta täyttäneet, minuuttia/vuorokausi:

akay_2009_06_2014-02-06_tie_001_fi_002

Vanhemmat viettävät lastensa kanssa entistä vähemmän aikaa

Vanhemmat, erityisesti äidit, viettivät vähemmän aikaa alle 10-vuotiaiden lastensa kanssa kuin kymmenen vuotta sitten. Alle 10-vuotiaiden lasten kanssa vietettiin aikaa noin viisi ja puoli tuntia valveillaoloajasta, kun vielä 10 vuotta sitten vanhemmat viettivät lasten kanssa aikaa kuusi tuntia valveillaoloajasta. Vaikka äidit viettävät lastensa kanssa enemmän aikaa kuin isät, he viettivät kuitenkin lastensa kanssa vähemmän aikaa nyt kuin 10 vuotta sitten. Isät viettävät lastensa kanssa aikaa huomattavasti enemmän viikonloppuna kuin arkipäivinä, kun taas äideillä erot arjen ja viikonlopun välillä eivät ole yhtä suuret.

Vanhempien yhdessäolo alle 10–vuotiaiden lastensa kanssa sukupuolen mukaan arki- ja viikonlopun päivinä 1999–2000 ja 2009–2010, minuuttia/vuorokausi:

akay_2009_06_2014-02-06_tie_001_fi_003

Lähde: Ajankäyttötutkimus 2009, Tilastokeskus

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.