EIP_Lahti_city_hospital_entrance_AW2_Architects

Lahden kaupunginsairaalan uusi vastaanottokeskus (AW2 Arkkitehdit)

Euroopan investointipankki (EIP) myöntää Lahden kaupungille 150 miljoonan euron pitkäaikaislainan, jolla rahoitetaan pieniä ja keskisuuria kaupunki-infrastruktuurin kehityshankkeita. EIP:n rahoituksella tuetaan liikennejärjestelmiä, koulutusta, liikuntaa, sosiaali- ja terveysoalveluita sekä pelastuspalveluja ja energia- ja jätehuoltoa osana Lahden nelivuotista investointiohjelmaa 2013–2016.

“EIP:n strateginen tavoite on kehittää kaupungeista entistä kestävämpiä ja kilpailukykyisempiä kaupunkialueita uudistamalla ja elvyttämällä. Sopimus Lahden kaupungin kanssa onkin meille erittäin tervetullut, sillä sen avulla voimme rahoittaa investointeja, jotka palvelevat kasvavaa väestöä ja tukevat tulevaisuuden taloudellista kehitystä. Järjestyksessään kolmas sopimus Lahden kaupungin kanssa on myös osoitus EIP:n jatkuvasta tuesta kaupungin infrastruktuurin investointeihin eri aloilla”, kertoo Jonathan Taylor, EIP:n varapääjohtaja, joka vastaa lainausoperaatioista Suomessa.

“Yhteistyö EIP:n kanssa merkitsee turvallista ja edullista rahoitusta Lahden kaupungin keskeisiin investointikohteisiin, mikä edistää asukkaiden hyvinvointia ja kaupungin kestävää kehitystä. Meille kumppanuus on osoitus siitä, että työtämme ja strategisia valintojamme arvostetaan”, toteaa Lahden kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta.

EIP_Lahti_Travel_Centre_terminal_for long-distance_buses_JKMM Architects

Matkakeskuksen kaukoliikenneterminaali (Arkkitehtitoimisto JKMM)

EIP-lainan avulla parannetaan Lahden asukkaiden elämänlaatua: terveyskeskuksia, kouluja, päiväkoteja ja vanhainkoteja kehitetään ja uusia pyöräteitä, puistoja ja viheralueita rakennetaan. Liikennejärjestelmien kehitys – lähinnä katujen peruskorjaus ja liikenneinfrastruktuurin nykyaikaistaminen – tulee lyhentämään matka-aikoja ja pienentämään ajoneuvojen käyttökustannuksia ja siten edistämään entistä kestävämpää julkista liikennettä. Julkisten rakennusten jälleenrakentaminen tai kunnostaminen tuo energiansäästöjä seinien ja kattojen eristämisen, ikkunoiden vaihtamisen ja muiden energiatehokkuustoimien avulla. Sopimus tukee taloudellista kasvua pitkällä aikavälillä paitsi Lahdessa myös koko Päijät-Hämeen alueella.

EIP_Liipola_community_centre_indoor_Aarne_von_Boehm_Architects

Liipolan monitoimitalo (Arkkitehtitoimisto Aarne von Boehm)

Rahoitussopimus perustuu EIP:n ja Lahden kaupungin vuonna 2007 alkaneeseen menestyksekkääseen yhteistyöhön. Viimeinen rahoitussopimus mukaan lukien pankki on myöntänyt Lahden kaupungille kolme lainaa, joiden yhteisarvo on lähes 280 miljoonaa euroa. Niillä on rahoitettu koulutus-, terveys- ja sosiaalihankkeita sekä innovatiivista jätevoimalaa. EIP-lainat tuovat monipuolisuutta kaupungin pitkäaikaisrahoitukseen.

Euroopan investointipankki (EIP) on Euroopan unionin rahoituslaitos, jonka omistavat EU:n jäsenmaat. Pankki tarjoaa pitkäaikaisrahoitusta toteuttamiskelpoisille hankkeille, joilla pyritään kohti EU:n ohjelmissa määritettyjä tavoitteita. Vuonna 2013 EIP-lainaa myönnettiin Suomessa 13 hankkeelle, yhteensä 919 miljoonaa euroa eli noin 70 prosenttia enemmän kuin vuonna 2012 (544 miljoonaa euroa).

By VictoriaMedia

Victoria Media - Kotimaan Uutiset, Pajamäenkatu 14, 48600 Kotka. Email: kotimaanuutiset@victoriamedia.fi