Espoon käräjäoikeus tuomitsi Verycon Oy:n räjäytystöiden johtajana toimineen vuoden ehdolliseen vankeusrangaistukseen useasta räjähderikoksesta, työturvallisuusrikoksesta, törkeästä yleisvaaran tuottamuksesta ja törkeistä vammantuottamuksista. Panostajana toiminut tuomittiin viiden kuukauden ehdolliseen vankeusrangaistukseen törkeästä yleisvaaran tuottamuksesta ja kolmesta törkeästä vammantuottamuksesta. Käräjäoikeus antoi tuomionsa 7.2.2014.

Tuomio koski useita tekoja, joista ankarimmin rangaistava liittyi Ison Omenan räjäytystyöhön. Ison Omenan lähellä Matinkylässä sijaitsevalla räjäytystyömaalla sattui 3.7.2012 räjäytysonnettomuus. Räjäytyksen seurauksena kiviä lensi hallitsemattomasti ympäristöön. Oikeus katsoi tämän olleen poikkeuksellista ja viittaavan siihen, että räjäytystyössä on saatettu toimia huolimattomasti. Oikeuden mukaan räjäytystyön johtajana toiminut on laiminlyönyt olennaisesti räjäytystyöhön kuuluvaa huolellisuusvelvoitetta ja näin ottanut riskin, että räjäytystyö saattaa epäonnistua.

Tuomiossaan oikeus totesi, että räjäytyssuunnitelman tekeminen on nimenomaan panostajan tehtävä. Tämän vuoksi myös panostaja otti riskin räjäytystyön epäonnistumisesta, kun hän jätti kirjallisen suunnitelman tekemättä.

Suunnitelmaa ei voi tehdä räjäytyksen jälkeen

Työsuojelun lakimies Tanja Välke Etelä-Suomen aluehallintovirastosta pitää oikeuden ratkaisua perusteltuna. “Räjäytystöissä ei noudatettu työturvallisuusmääräyksiä. Räjäytystyön johtajan ei huolehtinut velvoitteistaan työmaalla, eikä työtä tehty asianmukaisesti”, hän toteaa.

“Räjäytystyössä on aina mahdollista, että se aiheuttaa vaaraa ympärillä oleville henkilöille tai omaisuudelle. Siksi se tulee tehdä erityisen suunnitelmallisesti. Räjäytyskenttä on peitettävä asutulla alueella niin, että ympärillä olevat henkilöt tai omaisuus eivät vaarannu. Yhtään kiveä ei saa lentää määritellyn varoalueen ulkopuolelle”, Välke muistuttaa.

Räjäytystyöasetuksen mukaan räjäytystyötä johtaa ja valvoo työpaikalla räjäytystyön johtaja.
Panostajan tehtävänä on ennen räjäytystyön aloittamista tehdä räjäytyssuunnitelma, joka sisältää tiedot räjäyttämisen turvallisuuteen liittyvistä tekijöistä, kuten porauksesta, räjähdysaineen määrästä, panostamisesta, peittämisestä ja vaarallisesta alueesta. Vasta kun suunnitelma on valmis ja räjäytystyön johtajan hyväksymä, räjäytystyöhön voi ryhtyä. Alan käytäntönä on, että räjäytystyön johtaja hyväksyy suunnitelman allekirjoituksellaan.

Ison Omenan tapauksessa syytetyt väittivät, että vakiintuneen käytännön mukaan suunnitelman voisi tehdä myös räjäytyksen jälkeen.

“Tämä ei luonnollisesti pidä paikkansa, vaan räjäytyssuunnitelma on tehtävä ja hyväksytettävä ennen räjäytystä. Tämä on myös räjäytystyön tekijöiden etu: jos suunnitelma on tehty asianmukaisesti, se voi todistaa, että he eivät ole laiminlyöneet räjäytystyötä koskevia säännöksiä”, Tanja Välke sanoo.

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.