kuljetusk_rry

Suomalaisten matkustajien ulkomailta tuomien alkoholijuomien määrä kasvoi noin 15 prosenttia vuonna 2013 edelliseen vuoteen verrattuna. Matkustajat toivat ulkomailta yhteensä 75 miljoonaa litraa alkoholijuomia, mikä 100 prosenttiseksi alkoholiksi muunnettuna on 8,9 miljoonaa litraa. Vuonna 2012 vastaava määrä oli 7,7 miljoonaa litraa.

Vuonna 2013 matkustajat toivat Suomeen noin 51,2 miljoonaa litraa panimotuotteita (oluet, siiderit ja long drink -juomat). Mietoja viinejä tuotiin 11,9 miljoonaa litraa ja väkeviä alkoholijuomia 9,5 miljoonaa litraa.

Alkoholijuomien matkustajatuonti tuoteryhmittäin vuosina 2012 ja 2013, miljoonaa litraa

Juomaryhmä Vuosi 2012
(milj. litraa)
Vuosi 2013
(milj. litraa)
Muutos, %
Oluet  28,5  31,6  +10,9
Siiderit  5,7  7,8  +36,7
Long-drink -juomat  9,5  11,8  +23,9
Miedot viinit  10,8  11,9  +10,1
Välituotteet (väkevöidyt viinit ja juomasekoitukset)  2,3  2,7  +18,1
Väkevät alkoholijuomat  8,2  9,5  +15,9
Alkoholijuomat yhteensä 65,0 75,3 +15,9
Alkoholin tuonti yhteensä
100-prosenttisena alkoholina
 7,7  8,9  +15,4

Matkustajatuontiseurantatutkimus on toteutettu Alkon, Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston (Valvira), Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) ja valtiovarainministeriön toimeksiannosta. Tiedot kerätään haastattelemalla puhelimitse viikoittain 500 satunnaisotannalla valittua 15 vuotta täyttänyttä suomalaista.

Matkustajatuonti kasvoi selvästi kaikissa juomaryhmissä. Vuonna 2013 panimotuotteiden matkustajatuonti lisääntyi noin 17 prosenttia, mietojen viinien noin 10 prosenttia ja väkevien alkoholijuomien noin 16 prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna. Eniten kasvoi siiderien (37 %) ja long drink -juomien (24 %) tuonti. Oluen matkustajatuonti kasvoi noin 11 prosenttia.

Lue lisää alkoholijuomien matkustajatuonnista

Lue myös THL:n blogi Esa Österberg: Alkoholikaupassa on kyse enemmästä kuin terveydestä

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.