Valtatie 8:n perusparannustyöt käynnistyvät ensi maanantaina 10. helmikuuta. Liikennevirasto ja Skanska Infra ovat tänään allekirjoittaneet sopimuksen hankkeen ensimmäisestä rakennusurakasta. Sopimuksen arvo on 45 miljoonaa euroa ja se koskee Raision ja Maskun välisen tieosuuden parantamista moottoritieksi. Urakka on valmis vuoden 2016 lopulla. 

– Turun ja Porin välinen 135 kilometrin osuus valtatie 8:sta on Lounais-Suomen merkittävä tavaraliikenneväylä, jonka varrella sijaitsee viisi viestisatamaa. Myös työmatkaliikennettä on runsaasti. Liikenneturvallisuus on ollut heikkoa, kertoo projektipäällikkö Kari Partiainen Liikennevirastosta hankkeen merkityksestä.

Kokonaisuudessaan 102,5 miljoonan euron hankkeen tärkein tavoite on lisätä liikenteen turvallisuutta ja sujuvuutta. On laskettu, että viiden vuoden aikana henkilövahinkoja aiheuttavia onnettomuuksia tapahtuu noin 25 vähemmän kuin nykyään ja näin säästetään laskennallisesti kaksi ihmishenkeä.

8bace7b068bac70b_800x800ar

Parannustöitä useissa eri kohdissa

Turku–Pori -hankkeessa toteutettavat parannustoimenpiteet sijoittuvat kolmeen osaan: Raision ja Nousiaisten välin nelikaistaistaminen, Nousiaisten ja Rauman välin puuttuvan tievalaistuksen rakentaminen sekä Luvian rajalta Poriin ulottuvat toimenpiteet liikenneturvallisuuden parantamiseksi.

Nyt alkavaan ensimmäiseen urakkaan sisältyy yhdeksän kilometriä uutta moottoritietasoista väylää Raision ja Maskun välille. Siihen liittyen tehdään kaksi eritasoliittymää, 16 uutta siltaa, 4,6 kilometriä uutta maantietä, seitsemän kilometriä kevyenliikenteen väylää ja melusuojauksia useisiin eri kohtiin. Lisäksi rakennetaan 3,5 kilometriä pohjavesisuojausta. Näin saadaan poistettua riskit Maskun kunnalle tärkeiden pohjavedenottamoiden pilaantumisesta mahdollisen liikennevahingon seurauksena.

Nousiaisten ja Rauman välille täydennetään tievalaistusta siten, että se on tulevaisuudessa koko matkalla yhtenäinen.

Porin eteläpuolelle rakennetaan noin 15 kilometrin matkalle kevyen liikenteen väylää ja ohituskaistoja. Lisäksi tehdään joitakin liittymäjärjestelyjä.

Lisätietoja: www.liikennevirasto.fi/turkupori 

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.