10205-083

Kuvaoikeudet: Scania

Ulkomaiset kuorma-autot käyttävät pohjoisia pääteitämme mielellään läpiajoon. Ne eivät jätä maahamme euroakaan oikaistessaan Lapin poikki lännestä itään ja takaisin. Torniossa ilmiö tunnetaan hyvin. Tilanteen korjaamiseksi seudun kuljetusyrittäjät toivovat kahta asiaa: tiemaksujen käyttöönottoa ja rahan ohjaamista tienparannushankkeisiin. Tavoitetta ajaa myös Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry, jonka puheenjohtaja Teppo Mikkola vieraili Torniossa lauantaina.

”Tällä hetkellä balttilaisen kuljetusliikkeen Norjasta hakemat lohierät kuormittavat Suomen teitä vastikkeettomasti. Jos ulkomaisilta kuljetusyrityksiltä perittäisiin vinjettimaksu, maahamme jäisi tienpitoon ohjattavaa rahaa. Tienparannushankkeiden kautta Suomeen saataisiin kovasti kaivattua työtä”, tiivisti SKAL:n Teppo Mikkola avauksessaan lauantaina.

Tornionjokilaaksossa merkittäviä rakennushankkeita ei ole meneillään, ja maa-ainesautoja seisoo toimettomina. Samaan aikaan pohjoisen yritykset ja tienkäyttäjät odottavat Kilpisjärvelle kulkevan rajatien nro 21 leventämistä ja Oulu-Kemi-moottoritien rakentamisen käynnistymistä. Hankkeilla parannettaisiin sekä kulkuyhteyksiä että liikenneturvallisuutta. Uutta rahaa tiestöön tarvitaan siis kipeästi.

SKAL ehdottaa tiemaksuratkaisuksi *Eurovinjetin käyttöönottoa. Se on aikaperusteinen raskaalle liikenteelle suunnattu tiemaksujärjestelmä, johon kuuluu useita EU-maita. Järjestelmän avulla Suomi voisi kerätä ulkomaisilta kuljetusliikkeiltä jopa 10 miljoonan euron tiemaksut vuodessa. Tiemaksuilla saataisiin ulkomaiset yritykset osallistumaan tieverkon ylläpitoon. EU-lakien mukaan tiemaksujen tulee koskea kaikkia – ei pelkästään kotimaisia – tienkäyttäjiä. Sen vuoksi on välttämätöntä, että maksut kompensoitaisiin kotimaisille yrityksille veroratkaisuin. Paras keino siihen olisi polttoaineveron palautusjärjestelmä, jolla on laaja elinkeinoelämän tuki.

”Ottamalla tiemaksut pikaisesti käyttöön löisimme kaksi kärpästä yhdellä iskulla – saisimme rahaa tienpitoon ja taloudellisessa taantumassa kaivattua työtä”, Mikkola linjaa.

*Eurovinjetti (Eurovignette) on EU:ssa vuodesta 1999 alkaen käytetty tiemaksujärjestelmä, joka koskee vähintään 12 tonnin painoisia kuorma-autoja. Se on käytössä Belgiassa, Tanskassa, Luxemburgissa, Alankomaissa ja Ruotsissa. Iso-Britannia ottaa järjestelmän käyttöön huhtikuussa. Eurovinjetin tariffit määräytyvät ajoneuvon pakokaasupäästöluokan ja akselimäärän sekä liikennöinnin keston perusteella. Eurovinjetin voi hankkia joko internetkaupasta tai liikenneasemilta ja tienvarsikioskeilta. Liikenneasemalta ostettu eurovinjetti muistuttaa kassakuittia, josta käyvät ilmi ajoneuvon rekisterinumero, pakokaasupäästöluokka ja akselimäärä sekä vinjetin voimassaoloaika. Esimerkiksi Euro5-päästöluokituksen ajoneuvoyhdistelmän vuorokausivinjetti maksaa 8 euroa ja vuosivinjetti 1 250 euroa. Suomesta voi jo nyt ostaa eurovinjettejä.

Teppo Mikkola puhui Tornion Kuorma-autoilijat ry:n vuosikokouksessa Kaupunginhotellissa lauantaina.

Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry on maanteiden tavaraliikenteen yrittäjien ja kuljetusyritysten sekä logistisia palveluja tarjoavien yritysten edunvalvontajärjestö. Järjestön jäsenistöön kuuluu noin 6 000 kuorma- ja pakettiautoliikenteen kuljetusyritystä ympäri Suomea.  www.skal.fi

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.