Uosukainen Hanna

Hanna Uosukainen on syntynyt vuonna 1985 Rautjärvellä ja kirjoittanut ylioppilaaksi vuonna 2004 Rautjärven lukiosta. Hän on suorittanut proviisorin tutkinnon Kuopion yliopistossa vuonna 2009.

Lukittavan lääkekellon käyttö huumekorvaushoidossa lisää kotihoidon turvallisuutta, mutta ei estä välitystä katukauppaan. Suomessa on tutkittu ensi kertaa, miten yhden lääkkeen vuorokaudessa antava elektroninen lääkekello toimii huumeriippuvuuden korvaushoidossa. Lääkekello on kovaa muovia oleva dosetti.

Ensi viikolla Kuopion yliopistossa tarkastettavan väitöskirjan mukaan potilaat hyötyivät lääkkeiden otosta kotona, koska he voivat elää normaalia elämää korvaushoidon aikana ja ottaa turvallisesti vain yhden lääkkeen päivässä. Lääkkeitä saa kotiin enimmillään viikoksi. Annostelu ei estänyt täysin sitä, että osa lääkkeistä valui katukauppaan.

Proviisori Hanna Uosukaisen tutkimuksessa oli mukana 37 opioidikorvaushoitopotilasta Kuopiossa syksyllä 2010. He saivat buprenorfiini-naloksoni-yhdistelmälääkettä.

14.2. Yhä useampi hakeutuu hoitoon buprenorfiinin väärinkäytön takia

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.